Банкеръ Daily

Финансов дневник

Нови международни стандарти при финансовото отчитане

Eвропейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA) публикува общите европейски приоритети при спазването на международните стандарти за финансово отчитанe (МСФО) в годишните финансови отчети.

В изявлението се посочва, че общите приоритети за финансовата 2016-та включват представяне на финансовите резултати, например чрез актуални и специфични за дружеството оповестяваня относно различните за потоци от приходи. В изискванията се набляга и на разграничаването във финансовите отчети между инструменти на собствения капитал и финансови задължения.

Предвид резултатите от референдума в Обединеното кралство от ESMA призовават емитентите, които очакват Brexit да ги засегне пряко или косвено да на правят оповестяване на експозиция на рискове.

Емитентите и техните одитори трябва да вземат предвид тези основни въпроси при изготвянето и одитирането на годишните финансови отчети (ГФО) за 2016 година, тъй като при прегледа на отчетите ESMA и националните компетентни регулатори ще следят за спазването им. При откриването на съществени несъответствия ще бъдат предприемани мерки, посочват от ESMA.
 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във