Банкеръ Daily

Финансов дневник

Нови и стари попълнения в одиторския надзор

Парламентът избра четирима членове на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, по време на редовното си заседание в четвъртък (19 юли).

В състава на комисията влизат досегашният й председател Ваня Донева (предложена от председателя на Комисията за финансов надзор), Ирена Михайлова (предложена от управителя на Българската народна банка), Радослав Йорданов (предложен от управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители) и Стефан Белчев (предложен от министъра на финансите). Мандатът им е четири години.

Припомняме, че на 12 юли бюджетната комисия към парламента изслуша кандидатите за членове на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.

Тогава  Ваня Донева заяви, че ще полага всички усилия решенията, които взема Комисията да бъдат в полза на съвестните одитори, с добри практики, за да останат те такива и в бъдеще.

"Чрез безкомпромистност към лошите одиторски практики ще има мотивация за наистина качествени одиторски услуги, което ще повиши доверието на заинтересованите страни във финансовите отчети на предприятията и преди всичко на тези с обществен интерес", каза Ваня Донева.

В изложението си Стефан Белчев застъпи тезата, че с новия Закон за независимия финансов одит от ноември 2016-а се дават ясни сигнали към обществото и бизнеса за засилен и ефективен контрол, макар че някои използват термина "свръхрегулация" относно дейността на Комисията. Белчев подчерта, че в едно демократично гражданско общество е напълно естествено с голямата власт да се изисква наличието на голяма отговорност. Той изтъкна още, че по данни на Комисията към края на 2016-а са налични 569 предприятия от обществен интерес, от които 11% са в ликвидация или несъстоятелност, с отнет лиценз или заличени като дружества. Именно този процент според него ще е полезно да бъде анализиран внимателно и да бъде използван като база за определяне на ясни критерии за бъдещи оценки като бъдат потърсени и приложени форми, методи и техники на надзор, базиращи се на реалната, а не на формалната оценка на риска, които съществено да съкратят изоставането от събитията на финансовите пазари. В този аспект, той добави че по отношение на одитите на отчетите на предприятията, които не са от обществен интерес се надхвърля мярката и следва да бъде коригирана, най-малкото поради ограничения ресурсен капацитет на Комисията.  

При представянето си Ирена Михайлова обясни, че приоритет в работата й ще бъде осигуряването на професионален подход и подобряване на взаимоотношенията на Комисията с регулаторните органи за изграждането на конструктивно и ефективно сътрудничество между одитора, регулатора и предприятията от обществен интерес. Тя увери народните представители, че ще работи за ефективното сътрудничество между Българската народна банка, управление "Банков надзор" в ролята му на регулатор и Комисията при изясняването на факти и обстоятелсва, необходими за надзорни цели. А също и че ще подкрепя спазването на критериите и процедурата за избор на регистрираните одитори и одиторски дружества, които извършват одиторски одит на кредитните институции.

Радослав Йорданов обясни пред бюджетната комисия, че целият му трудов път е свързан със счетоводството и независимия финансов одит. Той изрази готовност да работи за поддържане на добрата комуникация и конструктивен диалог между Комисията и Института на дипломираните експерт-счетоводители.

Както "БАНКЕРЪ' вече писа на 6 юни единственият кандидат за шеф на надзорния орган - професор Огнян Симеонов получи пълна подкрепа от народните представители и бе избран за ръководната длъжност със 100 гласа "за".

Facebook logo
Бъдете с нас и във