Банкеръ Daily

Финансов дневник

Нови членове попълват надзора на „БАЕЗ“

Комисията за финансов надзор е одобрила Бойка Василева и Владимир Тодоров за членове на Надзорния съвет, а Николай Мишкалов за независим член на Надзорния съвет на „Българска агенция за експортно застраховане“ ЕАД (БАЕЗ), съобщиха от регулатора.

В края на миналата година в изпълнение изискванията на Закона за публичните предприятия и правилника за прилагането му, Министерството на икономиката проведе конкурс за избор на членове на Надзорния съвет на дружеството. В резултат са преизбрани досегашните членове Константин Азов – председател на надзора, и Смиеон Личев – заместник председател,  и Галина Николова – член.

Момчил Ройнев и Любима Джизова-Стефанова са изпълнителни членове на съвета, които представляват дружеството само заедно пред трети лица. Ройнев е и председател на Управителния съвет, а Джизова-Стефанова е заместник-председател на съвета. Величка Симеонова третият член на Управителния съвет.

Едноличния собственик на капитала е държавата, представлявана от министъра на икономиката.

"Българска агенция за експортно застраховане“ ЕАД е единствената държавна застрахователна компания, специализирана в областта на кредитното и инвестиционно застраховане на експортни сделки. Създадена e с цел да насърчава и подкрепя българските компании износители, в стремежа им за навлизане на международни пазари, както и компаниите, търгуващи на вътрешния пазар. Застрахователният договор е ефективен инструмент за гарантиране на вземанията по търговски, кредитни и инвестиционни сделки и за достъп до допълнително оборотно финансиране.

Facebook logo
Бъдете с нас и във