Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Нови 115 млн. евро за ОББ от ЕИФ

Обединена българска банка и Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) подписаха ново гаранционно споразумение за допълнителни 115 млн. евро по програма InnovFin – за улесняване на достъпа до финансиране на иновативни малки, средни и междинни предприятия (с до 499 души персонал) в България и Словакия. 

Настоящият договор е продължение на подписаното през 2016 г. споразумение по програмата, което бе успешно приложено. Тази операция е обща в рамките на InnovFin, с ОББ като координираща институция и включва и споразумение с Československá obchodná banka a.s. (CSOB), която както и ОББ е част от белгийската KBC Груп. С новото споразумение общият портфейл на двете банки по програмата става 180 млн. евро.

ОББ ще има възможност да предоставя кредити с гаранции при изгодни условия на иновативни малки, средни и междинни предприятия по InnovFin до 30 ноември 2021 година. Гаранцията от ЕИФ е по линия на инициативата „InnovFin на Европейския съюз (ЕС) - финансиране за иноватори“ с финансова помощ по рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (част от плана Юнкер) .

"С новото гаранционно споразумение по програма InnovFin между ОББ и ЕИФ разширяваме успешното партньорство между двете институции. ОББ има солиден опит във финансирането на МСП, а настоящото споразумение ще даде възможност на повече иновативни компании (както МСП, така и междинни предприятия) да осъществят идеите си, като използват финансиране при преференциални условия и облекчени изисквания за обезпечението", заяви Петър Адронов, главен изпълнителен директор на ОББ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във