Банкеръ Weekly

Финансов дневник

НОВАТА ЕВРОПЕЙСКА ВАЛУТА

На 1 януари 2002 г. седем различни купюри евробанкноти и осем вида евромонети изместиха и у нас признатите европейските пари. Номиналите на банкнотите са от 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 евро, а на монетите от 1, 2, 5, 10, 20, 50 цента, 1 и 2 евро.Първите пробни серии евро са произведени още през 1998 година. Евробанкнотите са еднакви за всички страни, като върху предната им страна са изобразени врати и прозорци на тема Епохи и архитектурни стилове в Европа, а върху обратната - мостове от различни стилове и епохи. Седемте различни номинала на еврото олицетворяват различни архитектурни стилове от европейската културна история: класически (5 евро), романски (10 евро), готически (20 евро), ренесанс (50 евро), барок и рококо (100 евро), епоха на желязото и стъклото (200 евро), съвременна архитектура на ХХ век (500 евро). Изобразените на лицевата страна на банкнотите прозорци и врати символизират духа на откритост в Европа, а мостовете от обратната са знак на сътрудничество между европейските страни и държавите от цял свят.Производството на евробанкноти започна през юли 1999 г., но от съображения за сигурност запознаването на касиерите от централните банки в еврозоната със защитните елементи на валутата започна от септември 2001 година. Изработването на парите се извършва в 12 печатници, по една във всяка от страните от еврозоната. Изключение прави Германия, в която са разположени две от тях, и Люксембург, където не се произвеждат банкноти. Разходите за отпечатването на банкнотите са разпределени между всички 12 страни от еврозоната. Най-малко бройки от евробанкнотите ще получи Люксембург, където ще са достатъчни около 46 млн., а най-много ще харчи Германия, за която са заделени 4.342 млрд. броя банкноти.Най-много са произведените банкноти с номинал 50 евро - общо 3.674 млрд. броя, следват от 20 евро - 3.608 млрд., и от 10 евро - 3.013 млрд., а най-малко са от 200 евро - само 229 млн., и 500 евро - 360 млн. броя. Едно евро се равнява на 100 цента. Монетите имат еднаква предна страна, а обратната е специфична за всяка от 12-те страни. В зависимост от номинала си те ще се различават по цвят и размер. Монетите с най-висока стойност - 1 евро и 2 евро, са двуцветни - сребристо и жълто. Монетите със средна стойност - 10, 20 и 50 цента са жълти, а монетите с ниска стойност - 1, 2 и 5 цента, са с медночервен цвят. На лицевата страна на евромонетите са изобразени географските очертания на Европейския съюз, поместени сред 12 звезди.

Facebook logo
Бъдете с нас и във