Банкеръ Daily

Финансов дневник

Нова система ще следи за ДДС измамите в ЕС

Новата система ще даде възможност на държавите членки своевременно да обменят данни за ДДС и да ги обработват съвместно, което ще ускори процеса на разкриване на подозрителни мрежи, съобщи Европейската комисия. 

Дадена измама с ДДС може да се извърши буквално за секунди, затова е още по-важно държавите членки да имат инструменти, с които да могат да реагират възможно най-бързо и ефективно. TNA, който държавите членки използваха днес за първи път, ще осигури на данъчните органи в държавите членки бърз и лесен достъп до информация за трансгранични операции, което на свой ред ще ускори вземането на съответни мерки, в случай че бъде заподозряна измама с ДДС. 

Проектираният съвместно от държавите членки и Комисията TNA ще даде възможност за засилване на сътрудничеството и в рамките на мрежата на ЕС от експерти по борба с измамите (Eurofisc), що се отнася до съвместните анализи на информация, с цел възможно най-бързо и ефективно установяване и разкриване на верижни измами с ДДС. Това на свой ред ще активизира сътрудничеството и обмена на информация между националните данъчни служители, като по този начин длъжностните лица на Eurofisc ще могат да съпоставят информацията с регистрите за съдимост, базите данни и информацията, с която разполагат Европол и OLAF (Европейската служба за борба с измамите), както и да координират разследвания в трансграничен мащаб.

"Престъпните схеми за измами с ДДС понастоящем са един от най-сериозните проблеми в областта на публичните финанси. Неговото изкореняване следва да бъде основен приоритет на правителствата от ЕС. Новият инструмент ще даде възможност на органите по-бързо да установяват подозрителни действия и да реагират своевременно. Постигането на този напредък обаче не отменя необходимостта от по-задълбочени и фундаментални реформи на системата на ДДС в ЕС, така че тя да може да се справи с мащабите на търговския обмен, осъществяван в рамките на ЕС", заяви комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси.

Facebook logo
Бъдете с нас и във