Банкеръ Weekly

Финансов дневник

НОВА ПРЕСА ВЪРХУ МАЛКИТЕ БАНКИ

Страните от Югоизточна Европа предлагат най-големи възможности за развитие на финансовите услуги и за значителни печалби на капиталите, инвестирани в банковия сектор. Това показват анализите за икономическото състояние на региона, представени по време на годишната среща на икономическото издание Юромъни от 23 до 27 октомври в хърватския град Дубровник.
Нарастването на заемите и депозитите в страните от Югоизточна Европа през последните години е с около 30% годишно и това прави банковия пазар в региона по-динамично развиващ се от този на десетте нови страни членки на ЕС, коментира Мариане Кагер, главен икономист на Банк Аустрия (собственик на Ейч Ви Би Банк Биохим и ХЕБРОСБАНК). Експертите на Банк Аустрия подчертават, че почти всички държави в региона отчитат засилен растеж, но той е най-голям в България и Румъния.
Специално в България нивото на финансово посредничество (общият размер на банковите активи спрямо брутния вътрешен продукт) е достигнало това в Полша и е далеч пред Румъния, Сърбия и Литва.
Освен като резултат от положителните икономически промени това в голяма степен може да се отдаде на приватизацията на банковия сектор и на успеха в разрешаването на проблемите с лошите заеми от миналите години.
Рентабилността и
възможността за реализиране на печалби
в банковия сектор в страните от Югоизточна Европа е с около 25% по-висока от тази на десетте нови страни членки на ЕС и много по-голяма от тази на банките в държавите от еврозоната.
Все още има какво да се направи за намаляване на лошите заеми, смята Мариане Кагер. Например показателят за провизии по заемите в банките от страните в Югоизточна Европа е два пъти по-висок от този индикатор в Еврозоната (виж таблицата).
Анализаторите на Банк Аустрия смятат, че
малките банки са обречени
И до четири-пет години ще изчезнат от финансовите пазари в Югоизточна Европа. Аргумент в полза на тази прогноза от една страна е продължаващата приватизация в Румъния и Сърбия. Консолидация пък може да се очаква не само там, но и в останалите държави от региона, тъй като в момента на този пазар оперират повече от 220 кредитни институции, което е повече от банките в новите страни-членки на ЕС. Освен това населението на Югоизточна Европа е с около 40% по-малко от това в новоприетите държави членки на ЕС. Друг факт в подкрепа на консолидацията е, че две трети от банките в страните от Югоизточна Европа имат пазарен дял под от 2% от активите, а около 60% от банките имат балансово число, по-малко от 100 млн. евро.
През следващите няколко години Югоизточна Европа ще бъде най-бързо развиващият се банков пазар. Очакваме
ръстът на кредитите да е около 19% годишно
а на депозитите - с около 17 процента, смята Мариане Кагер.
Значителен растеж се наблюдава в заемите за частния сектор. Кредитите за домакинства в региона на Югоизточна Европа от 2000 г. насам например са нараснали повече от четири пъти, което е резултат и от увеличеното им търсене.
Според анализаторите обаче обемът на заемите за частни лица в Югоизточна Европа все още е нисък в сравнение с други държави. Размерът на заеми на човек в региона е 300 евро, което е значително под нивото на новите страни членки на ЕС (800 евро) и е едва 3% от показателя за еврозоната (12 400 евро). Очакванията за подобряване на икономическите условия в близките години дават основание да се прогнозира силно развитие и на банковия сектор, смятат икономистите на Банк Аустрия.
Сериозен ръст отчитат и депозитите. Една от причините за увеличаването на депозитите е нарастването на доходите. Положително въздействие върху този процес в последните години оказа и въвеждането на еврото - като германските марки например, които хората държаха в буркани, трябваше да бъдат заменени в банките и много от притежателите им да ги оставят там, каза Мариане Кагер.
От числата в анализа на Банк Аустрия обаче става ясно, че ръстът на кредитите не може да се финансира от ръста на депозитите. Следователно за да задържат и разширяват пазарните си позиции, банките в Югоизточна Европа ще бъдат принудени да ползват все по-големи кредитни линии от чужбина. Разбира се, това ще постави в по-слаби позиции малките банки, които не разчитат на подкрепата на могъщи чуждестранни собственици. Това допълнително ще ускори процеса на консолидация в страните от Югоизточна Европа и изчезването на малките банките като играчи на тези пазари.

Facebook logo
Бъдете с нас и във