Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Нова атака срещу стикера за "Гражданската"

Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) предлага стикерът за застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите да отпадне.

Един от основните мотиви за предложението е липсата на необходимост от стикера с оглед на съществуващите възможности за удостоверяване и контрол по електронен път за наличието на валидна застраховка. Застрахователите посочват, че полиците "Гражданска отговорност" се издават единствено и само чрез Единната информационна система за оценка, управление и контрол на риска (ЕИСОУКР), респективно от информационните системи на застрахователите, които са във връзка с нея.

"Това позволява всяка сключена полица да се отчита в реално време в Информационния център към Гаранционния фонд, а контролът се извършва по електронен път", подчертават от браншовото сдружение. 

Според експертите отпадането на стикера би довело до пряка икономия за клиентите от стойността на самите стикери. В момента в премията по всяка застраховка е калкулирана и цената на стикерите с единична стойност 1.40 лв. за брой, като при разсрочено плащане на 4 вноски сумата нараства до 5.60 лева. Общата икономия от отпадането на стикера, свързана единствено с изработването му се изчислява на около 10 440 000 лева.

"Отпадането на стикера би довело също до икономия на значителният административен и финансов ресурс, който застрахователната индустрия ангажира за получаването, обработването, администрирането и отчитането на стикерите", подчертават от АБЗ.

Друг плюс от отпадането на стикера е улесняването на сключването на застраховката онлайн и от разстояние и на безналичните плащания на премийни вноски по полицата.

"Отпадането на стикерите ще допринесе за сключването на застраховки "Гражданска отговорност" онлайн, тъй като тогава присъствието на клиент в офис на застрахователя няма да е необходимо. Настоящата ситуация, свързана с извънредното положение, причинено от пандемията от COVID-19, категорично демонстрира смисъла и необходимостта от пълноценно дигитализиране на процеса по сключване на застраховката", обясниха от асоциацията.

АБЗ счита, че отпадането на стикера за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите е необходимо и ще бъде навременно, като ползите ще бъдат както за бизнеса, така и за потребителите на застрахователни услуги. За реализацията на това предложение са необходими промени в  Кодекса за застраховане и други нормативни актове.

Асоциацията е изпратила предложението си към КФН и ще запознае с него и други компетентни по проблема държавни органи. 

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във