Банкеръ Weekly

Финансов дневник

НОВ СЪВЕТ ЩЕ ВЪВЕЖДА НОВ ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

Министърът на финансите Милен Велчев одобри на 6 ноември 2003-а нов състав на Националния съвет по счетоводство (НСС). Негов председател е началникът на отдел Счетоводна практика в министерството Велин Филипов, който е известен в гилдията като автор на последните проекти за промени в Закона за корпоративното подоходно облагане. На тази длъжност той смени проф. Иван Златков.Секретар на НСС е Рени Йорданова - управител на одиторската компания АФА ООД и председател на Комисията по становища към Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС). В съвета са включени още 21 представители на счетоводителското съсловие и на държавната администрация. Сред тях са председателят на ИДЕС Симеон Милев, председателят на Института на професионалните счетоводители Тошко Поптолев, главният счетоводител на БНБ Ваня Пауновска, проф. Стоян Дурин и проф. Иван Душанов. Международните одиторски компании са представени от Васко Райчев - отговорен съдружник на Делойт и Туш за Централна Европа. Двама от членовете на Националния съвет по счетоводство представляват бизнеса - главният счетоводител на БТК Ценка Илчева и финансовият мениджър на Загорка Светлозар Денев.Националният съвет по счетоводство е консултативен орган към Министерството на финансите - той бе създаден още с отменения Закон за счетоводството. В новия закон, приет през 2001-ва, бе записано, че съветът продължава дейността си до влизането в сила на Международните счетоводни стандарти (МСС) от 1 януари 2005 година. В задълженията на съвета бе вменено да разработи препоръчителния национален сметкоплан и да организира обучението на счетоводителите по новите стандарти.Сегашната подмяна на членовете на НСС е мотивирана от предстоящата промяна на Закона за счетоводството и на Националните счетоводни стандарти (основно стандарт 12, засягащ отчитането на данъците). Те ще се прилагат до приемането на МСС за малките и средните предприятия (очаква се това да стане най-рано през 2005-а).

Facebook logo
Бъдете с нас и във