Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Нормативни облекчения за златарите

С промени във Валутния закон Министерството на финансите облекчава някои административни процедури, свързани с дейността на златарите и бижутерите. Проектът е публикуван за обществено обсъждане в портала за обществени консултации на правителството.

Предвижда се да се отмени воденето на регистър от митническите власти за търговските кредити по износа и вноса и за финансовия лизинг между местни и чуждестранни фирми във връзка с операции със злато и скъпоценни камъни. Това означава и че ще отпадне необходимостта от подаването на декларация пред митниците.

Съгласно действащата разпоредба на чл. 13, ал. 1 от Валутния закон лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия от тях по занятие, са длъжни да се регистрират в Министерството на финансите в 14-дневен срок преди започване на дейността. Условията и редът за вписване в регистъра, както и изискванията към дейността на тези лица се регламентират в наредба на Министерския съвет.

Със законопроекта се предвижда Министерският съвет да определи с наредба изискванията, съгласно които лицата следва да организират и осъществяват дейността по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия от тях.

Предложените промени във Валутния закон няма да изискват допълнителни финансови средства както от държавния бюджет, така и от лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия от тях, а ще доведат до намаляване на административната тежест и финансовите разходи за търговците.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във