Банкеръ Weekly

резонанси

НОИ: Пенсиите са ви ниски, защото живеете дълго

S 250 dd5d534a f1b7 4e01 9291 2dedcb5dd09b

Пенсиите са ниски, защото се получават все по-дълго време. Това е червената нишка в доклад, посветен на парите за старини на Националния осигурителен институт отпреди дни.

"Средната продължителност за получаване на една лична пенсия през последните 17 години се увеличава от 18.2 години през 2000 г. до 21.5 години през 2016 г., т.е. с 3.3 години“, пише в анализа на НОИ. Така че дълголетието разваля сметките на държавния осигурител и в известна степен той е безпомощен.

Въпреки това обаче НОИ  "рекламира" разходопокривната  си схема като по-сигурна от капиталовата система на втория пенсионен стълб. (При първата работещите днес плащат пенсиите на пенсионерите днес, а при втората схема работещите днес влагат свои пари за бъдещите си пенсии, които се инвестират и им носят и допълнителен доход.)

Същината на държавния осигурител е в това, че всеки негов клиент ще научи размера на държавната си пенсия едва след като дойде моментът на пенсионирането му. И то... от политиците, които управляват към този момент. Работиш години наред, за да станеш пенсионер, и после почваш да се надяваш, че осигуровките и данъците, които се събират в бюджета, ще са достатъчни, за да получиш някаква пенсия, която да покрива елементарните човешки нужди. Само че засега не се получава. Защото всяка следваща година все по-малко работещи плащат чрез осигуровките си пенсията на един пенсионер.

А работещите сега внуци успяват да съберат под 50% от необходимите средства за пенсиите на бабите и дядовците си днес. Практиката през последните години е над 50% от пенсиите да се плащат от бюджета. Това означава, че след като се усвоят осигуровките на младите, се прибира и голяма част от данъците им, за да продължи плащането на пенсии. На практика това означава, че ако искаме да спре тази порочна практика с финансирането на пенсии от хазната, приходите от осигуровки в НОИ трябва да се увеличат повече от два пъти. А това пък значи, че ако искаме в НОИ да няма дефицит, заплатите на работещите в момента трябва да скочат двойно или при непроменени заплати да се вдигне двойно размерът на осигурителната вноска за пенсия. И двете решения дори не граничат със здравия разум.

В доклада си експертите от НОИ се задоволяват само с тъжни констатации. Спестили са си мислите по два важни проблема. От една страна, точно защото средната продължителност на живота се увеличава напук на техните тревожни разчети. От друга страна, е важно да се подкрепят капиталовите схеми, където хората, работещи в момента, внасят спестявания и инвестират собствени средства. С тези натрупвания те ще облекчат НОИ към момента на своето пенсиониране. Чрез втория пенсионен стълб, създаден с цел да допълва системата, сегашните работещи - вече като пенсионери, ще разчитат в по-малка степен на тогавашното младо поколение, което ще е по-малобройно и по-нископродуктивно.  

От друга страна, финансовото министерство и НОИ измислиха едно решение, което вместо да помогне - пречи. Късият хоризонт на мислене на изпълнителната власт доведе до това, че в лицето на ексфинансовия министър Владислав Горанов беше узаконена схема за източване на парите от личните партиди на осигурените във втория пенсионен стълб към бездната на НОИ. Формулирано благовидно като "свобода на избора" на осигуряващите се в частни фондове бе предложено да прехвърлят парите си в държавния Сребърен фонд.

Свободният избор стимулира преместването към НОИ предимно на хора, които нямат реални вноски, но имат осигурителни права. А това означава, че НОИ поема ангажимента да плаща по-високи пенсии на хора с нисък осигурителен принос, т.е. да увеличава, вместо да намалява, дефицита си.

Третият проблем на НОИ, който се крие от обществото, се състои в това, че много големи групи от хора имат достъп до ранно пенсиониране, без да си плащали за него. Става дума за военни, полиция и други ценни държавни кадри, които не знаят какво е да ти удържат от заплатата за пенсия. Държавата, респективно НОИ, още по респективно всички ние, им плащаме през  целия трудов живот, а накрая се грижим и за пенсиите им.

В този контекст смисълът на "свободния избор", който лансира Горанов, не може да бъде оценен позитивно. Защото изборът на неинформирания човек не е избор. Когато на един неинформиран човек или на човек без образование му предложиш една химера, всъщност му пречиш. Защото на хората трябва да се обяснява, че в универсалните фондове каквото и да има, си е лично тяхно, докато в НОИ какво има не се знае и не ги интересува до момента, в който се пенсионират. Ако си получават пенсиите, и тогава няма да ги интересува. И това не е тяхна работа, а на съответната институция.

Пробвайте да прехвърлите личните си пари от универсалния пенсионен фонд, в който задължително сте осигурени, в НОИ. За да разберете има ли смисъл това упражнение, вие ще трябва да разберете каква държавна пенсия ви чака. НОИ обаче такава информация не дава.

Въпреки това такъв процес протече (слава Богу, в ограничени размери) през миналата година за военните и полицаите. На тях им беше казано първо, да си прехвърлят парите, след това да им се преизчисли отредената им държавна пенсия и накрая да им се каже с колко им се е увеличила пенсията в резултат на досипаните по тяхна воля пари в пробитата държавна каца. В много от случаите обаче се оказа, че пенсията им се е увеличила незначително в сравнение с това, което щяха да вземат като две пенсии - една от НОИ и една от частния фонд, какъвто е замисълът на системата у нас. Не бяха малко хората под пагон, които бяха разочаровани от инициативността си.

А тези групи ранно пенсиониращи се можеха спокойно да дочакат законовата възраст за пенсиониране, за да почнат да си получават и втората пенсия.

Не по-щастливи са тези обикновени граждани от масовата трета категория труд, които бяха подлъгани да прехвърлят средствата си от личните партиди в Сребърния фонд на държавата. Тези от тях, които пожелаха да се върнат отново в универсалните си пенсионни фондове, усетиха на гърба си ефекта от подобно безразсъдство. От една страна, за година "отсъствие" на тях не им е начислявана доходност върху прехвърлените пари, от друга страна пък, те не получават и вноски по индивидуалните партиди, защото пълният размер на вноската им отива в кюпа на НОИ.  Така заблудените от държавната пропаганда ще трябва да започнат осигуряването си отначало.

 

Хаосът

Кой колко губи от играта на държавата

По последни данни частните пенсионни фондове са прехвърлили около 124 млн. лв. от партидите на свои клиенти към НОИ или Сребърния фонд. Данните за дружествата са на база експертна оценка, тъй като държавата и нейните институции не предоставят официални данни за броя и сумата на лицата, избрали някоя от тези опции.
Според изчисленията на компаниите от бранша 104 млн. лв. е бил трансферът от универсалните фондове, където се осигуряват всички родени след 1959 г., и още 20 млн. лв. са дошли от професионалните, където правят вноски работодателите на служители с по-тежка категория труд.

На база на реализираната доходност през 2016 г. от дружествата представиха и сметки, показващи каква сума са загубили онези осигуряващи, които са заложили на Сребърния фонд. За прехвърлена партида от 1000 лв. сумата се равнява на 39 лв., а за такава от 18 000 лв. (каквито по данни на компаниите са най-големите) тя достига 702 лева. Според председателя на управителния съвет на "Доверие" Даниела Петкова вече има и хора, желаещи да се върнат при тях, като още е рано да се каже дали това ще е трайна тенденция.

Според дружествата държавата е постъпила некоректно с лицата, избрали да прехвърлят парите си в НОИ (основно пенсионирани военни и полицаи) срещу обещания за по висока пенсия. За тях също няма точни данни, като някои са спечелили от прехвърлянето, а други са изгубили, но няма опция да се върнат в частните пенсионни фондове. Изпълнителният директор на "Алианц България" София Христова обясни, че НОИ е можел да изчисли и да им съобщи предварително каква пенсия ще получават, но не го е направил и те са направили неинформиран избор.

 

 

Личните осигуровки са до гроб

След навършване на пенсионна възраст от осигуреното лице неговата индивидуална партида не се закрива. При осигуряване в УПФ и ППФ се изчислява дължимата пенсия (пожизнена, съответно срочна) и ако тя е по-малка от 20 на сто от социалната пенсия за старост, сумата се плаща наведнъж или разсрочено при придобиване на правото от наследници на починалия. В останалите случаи средствата по партидата в УПФ или ППФ не могат да се изтеглят.

Пенсията се определя при спазване на изискванията на КСО и се изплаща от индивидуалната партида на лицето. Така че фондът продължава да има задължения към лицето. Ако средствата по партидата се изчерпят и лицето продължава да живее, пенсията му продължава да се изплаща от пенсионен резерв, създаден със собствени средства на дружеството. При доброволните пенсионни фондове има по-голяма свобода при избора на лицето - то има право при пенсиониране да изтегли цялата набрана сума по партидата му, да поиска разсрочено изплащане на тези средства, срочна или пожизнена пенсия. Партидата на лицето продължава да съществува до изчерпване на средствата по нея, а в случай на пожизнена пенсия тя продължава да се изплаща от пенсионния резерв, създаден със средства на пенсионноосигурителното дружество. Остатъкът след смъртта му се наследява.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във