Банкеръ Weekly

Финансов дневник

НЯМАМЕ НАМЕРЕНИЯ ДА ИЗНАСЯМЕ СРЕДСТВА ОТ БЪЛГАРИЯ

Г-н Берген, какво е сегашното състоянието на Кей Би Си, която е една от най-големите банкови групи в Белгия ?
- Когато става дума за състоянието на банкова група Кей Би Си, ще се спра на няколко момента. Първият е за ликвидността или за собствените средства, с които групата разполага. В това отношение състоянието ни е стабилно. Сегашната пазарна обстановка обаче оказва натиск ликвидността на Кей Би Си да е още по-значителна. Ето защо миналата седмица белгийската държава се ангажира да подкрепи групата допълнително с 3.5 млрд. евро, за да е още по-солидна тя от гледна точка на ресурса, с който разполага. А иначе Кей Би Си винаги е била с много добра ликвидност, или при нас е имало повече вложени средства, отколкото отпуснати кредити Добре сме и по отношение на рентабилността. Публикувахме резултатите за третото тримесечие на годината. Те показват, че и по отношение на инвестиционния портфейл сме действали разумно. Все пак групата трябваше да се справи със значително намаляване на на стойността на инструментите в портфейла ни, след като Муудис огласи становището си, че трябва да бъдат преразгледани някои от нашите инвестиции. Веднага след това решихме да бъдат отписани значителен обем активи. Това, естествено, се отрази върху резултатите за третото тримесечие. Става дума за счетоводни загуби, те не са дългосрочни, но все пак се отразяват върху печалбите на групата.
На борсите по света напоследък се наблюдават такива хаотични движения на котировките, че някои наблюдатели говорят даже за паника. Как се отразяват борсовите вълнения върху Кей Би Си?
- Има такова нещо и няма как то да не се отразява върху банките, включително и върху Кей Би Си. Първо, засягат се борсовите котировки те спадат въобще, но това се отрази и върху акциите на Кей Би Си, но такава е сегашната реалност на финансовите пазари, където се наблюдава известна ирационалност. Това, разбира се, не може да не засегне някои дейности. В такава обстановка е трудно да се гради общ фронт за посрещане на трудностите, същевременно се купуват по-малко акции. Така че има отрицателни последствия, каквито преди една година нямаше. В условията на сегашната криза се наблюдават различни елементи, с които се сблъскваме. Размерът на собствените средства става по-значителен, пазарите изискват наличие на по-голям собствен капитал, което като цяло товари банките с допълнителна тежест. Но това са елементи, които се отразяват на Кей Би Си така, както влияят и върху всички банки.
Решението на белгийската държава да отпусне на Кей Би Си 3.5 млрд. евро за увеличаване на нейната ликвидност ще се отрази ли по някакъв начин върху дейността на банковата група?
- Ще се отрази съвсем слабо. Белгийската държава няма да се намесва в текущите операции на групата. Тя получава право да изпрати двама свои представители в управителния съвет на Кей Би Си, който се състои от 26 души. Те ще имат право на вето върху ограничени страни от дейността - като политиката в областта на дивидентите. Става дума обаче за съвсем незначителна част от общата дейност, особено съпоставена с размера на отпусканите ни от държавата средства. Така че решението да се предоставят тези средства на Кей Би Си ще има много слаби последствия върху цялостната ни дейност.
Банкова групата Кей Би Си е много активна в Централна и Източна Европа, където придоби ред активи. Как се чувства Кей Би Си в този регион в условията на сегашната финансова криза?
- Не бих казал, че обстановката в Централна и Източна Европа сега е напълно нормална, но бих я нарекъл относително добра. В някои държави в региона се забелязва намаляване на темповете на икономически растеж, а някои страни като Унгария и Русия имат специфични проблеми. Общо взето, обстановката е такава, че за банките е по-сложно да действат. Но като цяло, и това го показват данните за деветте месеца на годината, дейността на Кей Би Си в региона е добра. Все пак трябва да се отбележи, че в момента несигурността е нараснала в сравнение с преди няколко месеца и в повечето страни от Централна Европа икономическата дейност е свързана с повече колебания.
Знаете, че в България повечето български кредитни институции бяха придобити от големи западни банки. Кей Би Си закупи застрахователя ДЗИ и СИБАНК. Напоследък у нас все по-често се говори, че банките майки могат да започнат да изтеглят средства от дъщерните си институции в България, както и в други страни от Централна и Източна Европа поради преживяваните от тях финансови затруднения в момента. Какво ще кажете за това? Какви са намеренията на Кей Би Си по отношение на нейните активи в България?
- Със сигурност няма да изнасяме средства от дъщерните си институции. Ще продължим нашата търговска политика в България, както досега. Следим внимателно да се спазва доброто съотношение между отпускани кредити и привлечени средства, защото ако това съотношение се наруши, рано или късно ще се появят проблеми. Не искаме подобно нещо да се случи и настояваме пред всички наши институции, включително и пред дъщерни банки, да следят внимателно за добър баланс между кредити и влогове. Но повтарям - нямаме никакви намерения да теглим средства от България, които да прехвърляме в Белгия. Да се прави подобно нещо е лоша политика въобще за една банка.
Колко дълго, според вас, ще е продължи сегашната финансово-банкова криза?
- За мен само едно е сигурно и то е, че един ден тази криза ще завърши. А колко ще продължи това е друг въпрос - нямам кристална топка, в която да погледна и да видя колко време ще отнеме. Ясно е, че това е най-сериозната криза след 30-те години на XX век. След това имаше и други, които обаче не бяха толкова дълбоки като сегашната. Все пак съм по-скоро оптимист. Кризата още не е завършила, но не споделям мнението на някои известни икономисти, които смятат, че тя може да продължи ред години.
Интервюто все Атанас Матев,
кореспондент на БТА - Брюксел

Facebook logo
Бъдете с нас и във