Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Няма съществени промени в обемите на новоотпуснатите заеми

Мариета Панчева, началник на управление "Планиране и контрол" на "Банка ДСК"

Новоотпуснатите от "Банка ДСК"  кредити на граждани през 2014 г. запазиха относителните си нива, които поддържаха и през предишните две години. Такава бе тенденцията както при потребителските, така и при жилищните заеми. Такава е и динамиката, която се наблюдава на целия пазар.

Например: отпуснатите през 2014 г. потребителски кредити на сектор домакинства от всички банки до ноември месец са 2.4 млрд. лева. Само за сравнение, за същия период през 2013 г. са отпуснати 2.4 млрд. лв., а през 2012 г. - съответно 2.2 млрд. лева.

Същата статистика за жилищните кредити показва подобно „задържане“ на нивото - 1.2 млрд. лв. през 2014 г., 1.1 млрд. лв. през 2013 г. и малко под 1.1 млрд. лв. през 2012 година. Символичният ръст, който се наблюдава при жилищните кредити, е в резултат основно на последните три-четири месеца и би могло да се смята, че е продиктуван от засилилата се активност от страна на клиентите, насочена към рефинансиране или предоговаряне на кредити, след като този процес се улесни за тях с промяната на Закона за потребителския кредит през юли 2013 година. 

Общо на банковия пазар средният ефективен лихвен процент по новоотпускани потребителски кредити остана на равнището от миналата година - 11.2% (при 11.1% за 2013 г.).  Ясна тенденция в посока намаление или увеличение не се наблюдава, а по-скоро колебания около тези равнища, продиктувани от сезонни промоционални кампании, провеждани от банките. Приблизително същата динамика се наблюдава и в средните нива на ГПР по потребителските кредити, но с тази особеност, че в последните четири-пет месеца имаше известен спад от около 0.5 процентни пункта, което отново се дължи на влезлите в сила през юли 2014 г. промени в Закона за потребителския кредит.

За разлика от потребителските кредити, средният ефективен лихвен процент по новоотпускани жилищни кредити на банковия пазар показва тенденция към намаляване, като за 2014 г. е на равнище 6.7% (при 7% за 2013 г.). През ноември 2014 г. стойността му е 6.4%, т.е. тенденцията е ясно изразена. Подобна е динамиката и при средните равнища на ГПР по жилищни кредити.

По-вероятно е динамиката на потребителските кредити да се запази на равнището на тази година. Жилищните кредити също не очакваме да имат съществен обрат в ръста си, въпреки че има известни индикации за ръст на пазара на сделките с недвижими имоти. Това обаче все още не може да се смята за ясно изразена стабилна тенденция и може да се окаже временен ефект. 

Известен ръст в новоотпусканите жилищни кредити може да има в резултат на споменатия вече по-горе ефект на рефинансиране или предоговаряне на договори, който вероятно ще продължи и известно време през следващата година, но няма органичен ефект върху натрупания обем на жилищните кредити в системата.

В средносрочен и дългосрочен план, при по-оптимистично развитие и стабилност на макросредата, може да се очаква ръст на пазара на кредитите за домакинства с едновременно намаление на ценовите им нива. При жилищните кредити още през тази година вероятно ще продължи тенденцията на понижаване на ГПР, наблюдавана през миналата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във