Банкеръ Weekly

Финансов дневник

НЯМА ДА КРЕДИТИРАМЕ НАЧИНАЕЩИ БИЗНЕСМЕНИ

Кристоф Фрайтаг - председател на управителния съвет на ПроКредит Банк пред в. БАНКЕРЪ

Г-н Фрайтаг, защо решихте да рискувате със създаването на банка в България?
- Участниците в консорциума, които създадоха ПроКредит Банк, са наясно, че в много държави малките предприятия имат ограничен достъп до банкови кредити. В същото време акционерите на банката смятат, че развитието на малкия бизнес е от стратегическо значение за стабилността на икономиката. Затова той трябва да бъде подпомогнат, включително и чрез създаването на банки, които да му осигуряват по-достъпно финансиране.
Двама от участниците в консорциума - ЕБВР и Кредитанщалт фюр Видерауфсбау, от доста време работят с български банки по проекти за кредитиране на малкия и среден бизнес. Но бе преценено, че тези проекти са твърде недостатъчни, за да отговорят на нуждите на всички малки предприятия от финансиране. Затова бе взето решение да се създаде специализирана банка, която да се занимава само с отпускането на кредити за малкия бизнес. За осъществяването на тази цел първоначално консорциумът смяташе да купи вече работеща банка. Както знаете, ние твърде дълго преговаряхме със собствениците на ЕВРОБАНК за нейната покупка. Първоначално разговорите вървяха успешно, но в крайна сметка не успяхме да се споразумеем.

Защо се провалиха преговорите с ЕВРОБАНК?
- През декември 2000 г., след продължителни проучвания на ЕВРОБАНК и преговори с тогавашното й ръководство, ние успяхме да договорим всички детайли по покупката й. Точно тогава обаче мениджмънтът на банката бе сменен, а собствениците й изведнъж поискаха да платим по-висока цена от първоначално договорената. От своя страна консорциумът не виждаше основания за покачване на предложената от него цена. Участниците в него прецениха, че не си заслужава да се вплитат в нови продължителни преговори, тъй като целта на консорциума бе максимално бързо да започне отпускането на кредити. Затова решихме да прекратим взаимоотношенията си с ЕВРОБАНК и да създадем нова банка.

Смятате ли, че докато са преговаряли с консорциума, акционерите на ЕВРОБАНК са намерили друг купувач и затова така внезапно са поискали от вас по-висока цена?
- По случая не мога да добавя нищо повече от това, което вече ви казах. Истинската причина за нашето оттегляне бе, че преговорите за ЕВРОБАНК продължиха твърде дълго и консорциумът не можеше да си позволи да ги започне отново. Мога само да предполагам дали акционерите на ЕВРОБАНК са намерили друг купувач. А аз не искам да правя догадки.

Не мислите ли, че създаването на нова банка в България е твърде скъпо начинание? Искат се доста пари за създаването на клонова мрежа, на информационна система, за набирането на компетентни кадри...
- Не смятам, че ще са ни нужни много пари, за да изградим структурата, която ще ни позволи да развиваме кредитирането на малкия бизнес. Не е необходимо да купуваме или да вземаме под наем много на брой и големи сгради. Нашият бизнес изисква гъвкава клонова структура, която да се опре на малки офиси. В тях ще работят по пет-шест души, които ще се занимават с кредитиране на малкия бизнес. На първо време ще открием офиси в София, във Варна, в Пловдив, в Стара Загора и в Хасково. Ако работата ни потръгне добре, впоследствие ще открием и наша структура в Плевен. Целта ни е постепенно да обхванем всички райони в България, където можем да стимулираме малкия бизнес.

В пресъобщението, което ПроКредит Банк разпространи в началото на юни 2001 г., пишеше, че в рамките на пет години кредитният й портфейл ще достигне 600 млн. лева. Подобна сума е твърде голяма дори и за най-могъщите български банки. Как смятате да я реализирате?
- Не сте ме разбрали правилно. Никога не съм твърдял, че кредитният портфейл на ПроКредит Банк ще достигне 600 млн. лв. в рамките на пет години. Аз казах, че за този период банката ще отпусне 50 хил. заеми на обща стойност от 600 млн. лева. Но нали през този период много от тях ще се върнат? Намеренията на консорциума са в края на петата година кредитният портфейл на банката да бъде около 120 млн. лева.

По какво кредитирането на вашата банка ще се отличава от това на другите институции, които от години работят на нашия пазар?
- По скоростта и по подхода, с които ние ще отпускаме заемите. Нашата цел е да осигурим финансиране на всички стойностни проекти за малък бизнес. Затова ще съсредоточим усилията си върху бързото и качествено проучване на всички заявки за заеми, което да ни позволи в максимално кратки срокове - до десет дни, да проучим документите на нашите клиенти и да решим дали да им отпуснем кредити. Смятам, че в сравнение с останалите банки ще бъдем много по-гъвкави към клиентите по отношение на документите и обезпеченията, които ще изискваме от тях. За нас голямата гаранция, че кредитът ще бъде погасен, ще бъде анализът на финансирания проект, който специалистите на банката ще ни предоставят. Те трябва да установят контакт с клиента и да се уверят, че той може да управлява успешно бизнеса, с който се е захванал, и че проектът наистина ще носи печалби, и то такива, че да позволяват обслужването на заема. Въпросът с материалното обезпечение на кредита за нас стои на второ място. Ние ще приемаме като залог всяка стока, която има пазарна цена.
Максималният размер на заемите, които ще предоставяме - за покупка на оборудване, ще е 250 хил. лв., а срокът за погасяването им няма да е по-дълъг от пет години. Точно по това ние ще се различаваме от вече съществуващата Насърчителна банка, която отпуска заеми до 2 млн. лв. и е насочена предимно към средния бизнес.
Според мен повечето от малките фирми изпитват недостиг на оборотни средства, тъй като те работят в сферата на търговията и услугите. Така че срокът за погасяване на по-голямата част от кредитите за оборотни средства едва ли ще е по-дълъг от две години.

Осигурили ли сте вече кредитни линии от чужбина за ПроКредит Банк, с които да започнете отпускането на заеми за малките фирми?
- До момента са осигурени кредитни линии за около 30 млн. лева. Те ще ни бъдат отпуснати най-вече от ЕБВР и от Кредитанщалт фюр Видерауфсбау, които са сред учредителите на ПроКредит Банк. Комерцбанк, която също участва в консорциума, ще ни предостави линия за потвърждаване на акредитиви. Ако дейността на ПроКредит Банк се развие достатъчно бързо, тя ще получи допълнителни кредитни линии от чужбина.

Казвате, че ще финансирате малкия бизнес. Означава ли това, че ще кредитирате хора, които тепърва започва своята дейност, или ще отпускате заеми само на вече работещи фирми?
- Ще кредитираме само действащи фирми, които, преди да поискат заем, са работели не по-малко от шест месеца. Смятам, че финансирането на новоучредени дружества е твърде рисков бизнес за една банка. За него се изисква голям опит и специално подготвен персонал. Около 90% от нововъзникващите фирми не живеят повече от една година и тази статистика важи и за държавите от Западна Европа.
Ако отпуснем кредит на начинаеща фирма, това ще бъде изключение. Можем да дадем подобен заем само ако ни бъде представен много добър проект, ако предприемачът има сериозен бизнесопит и ако вложи собствени средства. Те трябва да покриват минимум 30% от необходимото за проекта финансиране. Обезпечението, което ще искаме за подобни заеми, ще е по-голямо от това, при което ще отпускаме кредити на вече работещи фирми.

Излиза, че не всеки човек, който иска да започне малък бизнес, може да разчита на кредит от вашата банка?
- Според мен повечето хора в България имат спестявания. Ако те рискуват да ги вложат в бизнеса, който искат да започнат, могат да се обърнат към нас за финансиране.

Ще обслужвате ли и служителите на фирмите, които сте кредитирали? Ще им предоставяте ли дебитни карти, потребителски и жилищни кредити?
- Разбира се, че ще предлагаме подобни услуги. Няма логика да връщаме гражданите, ако те поискат да станат наши клиенти. Услугите за тях обаче няма да са наш приоритет. Те по-скоро ще бъдат съпътстваща дейност, която банката ще развива покрай основната си - кредитирането на малките фирми.

Facebook logo
Бъдете с нас и във