Банкеръ Daily

Финансов дневник

Нетната печалба на ПИБ се удоява през първото полугодие

Нетната печалба на "Първа инвестиционна банка" АД за първото полугодие на тази година се повиши до 94.16 млн. лв. при 48.72 млн. лв. за същия период на 2018-а. Това четем в отчета на дружеството за второто тримесечие.

Общите приходи от банкови операции от началото на годината леко се снижават - с шест милиона, до 175.65 млн. лева. Нетният лихвен доход на ПИБ е в размер на 115.76 млн. лв., като също намалява, а нетният доход от такси и комисиони е 47.98 млн. лева и добавя милион и половина към стойността си.

Активите на банката към  края на юни достигат 9.54 млрд. лв. и нарастват спрямо декември миналата година с 301 млн. лева. По този начин "Първа инвестиционна банка" АД запазва мястото си сред водещите банки в българската банкова система.

Депозитите от други клиенти за полугодието са в размер на 8.26 млрд. лв. и отбелязват ръст за периода от 244 млн. лв. и по този показател отново банката затвърждава позицията си в първите кредитни институции в страната.

Към края на юни общият брой на клоновете и офисите на "Първа инвестиционна банка" АД в България е 150, което пък отразява придържането към политиката за синергия и поддържане на оптимална ефективност на клоновата мрежа на кредитната институция.

"Първа инвестиционна банка" АД е публично дружество, част от чиято основна дейност е публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставянето на кредити или друго финансиране. В този смисъл за периода до 30 юни не са настъпили събития извън обичайната дейност на банката. Тя има пълен банков лиценз, издаден от Българската народна банка (БНБ), според който може да извършва всички банкови операции, разрешени от българското законодателство. Банката има чуждестранни дейности в Кипър.

В резултат на успешно първично публично предлагане на нови акции на "Българска фондова борса", ПИБ е вписана като публично дружество в регистъра на Комисията за финансов надзор в съответствие с разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа на 13 юни 2007 година.

През 2019-а, както и през миналата година, банката не е разпределяла дивиденти за своите акционери.

От началото тази година акциите на ПИБ лъкатушат между 3.32 лв. за един брой в началото на годината и 3.16 лв., при която котировка затвори борсовата търговия в петък вечер.

Facebook logo
Бъдете с нас и във