Банкеръ Daily

Финансов дневник

Нетната печалба на "Групата ЦКБ" расте до 23.63 млн. лева

Към края на юни финансовият резултат на "Групата ЦКБ" е нетна печалба в размер на 23.63 млн. лева, става ясно от междинния счетоводен отчет на дружеството. Спрямо същия период на 2018-а е отбелязан ръст от 62.97 на сто. Този финансов резултат е следствие единствено от приходи и разходи, свързани с основната дейност на групата, отбелязват мениджърите в доклада си.

Нетният доход от лихви расте с около пет милиона лева - до 63.313 млн. лева. А нетният доход от такси и комисионни е 23.744 млн. лева. Към приходите се добавят и нетни печалби от операции с ценни книжа, от промяна на валутни курсове и от други приходи.

Разходите по дейността на групата към края на второто тримесечие нарастват с 2.23% в сравнение с равнището им от преди година и достигат до 66.20 млн. лева.

Банковата група на консолидирана основа включва "Централна кооперативна банка" АД и контролираните от нея дъщерни фирми - "Централна кооперативна банка" - Скопие (с дял от 87.35%) и управляващото дружество "ЦКБ асетс мениджмънт" ЕАД (100% от капитала).

Общата сума на активите на групата ЦКБ на консолидирана основа към края на юни е нараснала на годишна база с 5.38% до 5.98 млрд. лева. Увеличението е свързано основно с повечето привлечени средства от други депозанти.

Делът на паричните средства в каса и в разплащателни сметки в централни банки е малко под една трета от балансовото число на групата, отбелязват от банката.

Размерът на предоставените кредити и аванси на клиенти леко намалява през второто тримесечие до 41.55% от общите активи на ЦКБ на консолидирана основа при 42.94 на сто преди година.

В края на юни делът  на задълженията на "Групата ЦКБ"  се е увеличил с 3.69% за година,  до 5.42 млрд. лева. Основната част от тях - над 98%, са към други депозанти - граждани, предприятия и нефинансови институции, и  тези суми се увеличават спрямо юни миналата година (с 3.89%). В същото време групата поддържа стабилна структура на привлечените средства, което пък й позволява независимост от външно финансиране по време на флуктуациите на финансовите пазари, отбелязват мениджърите на банката.

Собственият капитал на ЦКБ на консолидирана основа нараства с 25.22% спрямо полугодието на миналата година - до 557.86 млн. лева.

От началото на годината котировките на акциите на "Централна кооперативна банка" АД са се устремили нагоре. Книжата се търгуваха при затварянето на борсата на 30 август при 1.59 лв. за брой, а започнаха на 2 януари при 1.35 лв. за дял.

През второто тримесечие на тази година дъщерното дружество "ЦКБ Асетс Мениджмънт" ЕАД е начислило и изплатило на "Централна кооперативна банка" АД (компанията майка) дивидент в размер на 1.056 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във