Банкеръ Daily

Финансов дневник

Необслужваните кредити са все по-малко

Необслужваните кредити като дял и като абсолютна стойност продължават да намаляватна годишна и на тримесечна база. Това е отбелязано в анализ за второто тримесечие на годината, подготвен от Асоциацията на банките в България.  

Към 30 юни 2017-а обемът на необслужвани кредити (без централни банки и кредитни институции) се свива до 6.79 млрд. лева. Делът на необслужваните кредити средно за банковата система спада до 12.22% от 13.17%, колкото бе в края на март 2017 г. , според изчисления на база та на данни от управление "Банков надзор" на БНБ. При нефинансовите предприятия делът се понижава до 14.99% към края на юни 2017 г. в сравнение с 15.91% към края на предходното тримесечие. За същия период при потребителските кредити нивото спада до 9.89% от 10.69%, а при жилищните заеми – до 7.38% от 7.59 процента.

Към края на юни 2017 г. размерът на необслужваните фирмени кредити намалява до 4.95 млрд. лв. от 5.3 млрд. лв. през предходното тримесечие. В сегмента на потребителските кредити обемът се понижава до 892.3 млн. лв. от 944.8 млн. лв., а при жилищните заеми - до 661.8 млн. лв./към края на юни 2017 г./ в сравнение с 665 млн. лв. към края на първото тримесечие на 2017-а.

При банките от първа група делът на необслужваните кредити спада до 14.07% към края на второто тримесечие на 2017 г. в сравнение с15.06% към края на предходното тримесечие и 16.25% към края на второто тримесечие на 2016 г., докато при банките от втора група съотношението е 9.95% в сравнение с 10.85% в края на март 2017 г. и 12.43%, отчетени към края на юни 2016 година.

Кредитната активност

продължава да се ускорява и през второто тримесечие на 2017г. след показаните през изминалата година по-отчетливи признаци за съживяване. В края на юни 2017 г. общата сума на кредитите за неправителствения сектор (нефинансови предприятия и домакинства), отчитани като салда, според паричната статистика на БНБ, нараства до 50,22 млрд. лв. спрямо 49,09 млрд. лв. в края на декември 2016 г. През второто тримесечие на 2017 г. обемът на новоотпуснатите кредити за неправителствения сектор е с 15.5% по-нисък спрямо същия период на миналата година, като възлиза на 4.54 млрд. лева. Съотношението на кредита за неправителствения сектор към прогнозния БВП за 2017 г. възлиза на 51.7% в сравнение със стойността му от 51% в края на март 2017 година.

В края на юни

потребителските кредити,

отчитани като салда, се покачват с 4,6% на годишна база до 7,58 млрд. лв., което е най- високото ниво от август 2011 г. насам. През второто тримесечие новоотпуснатите потребителски кредити се повишават с 25,6% на годишна база до 1,13 млрд. лв., като около 98% от тях са договорени в левове.

 

Жилищните кредити (салда) бележат растеж от 4.4% на годишна база до 9.1 млрд. лeвa. В края на юни 2017-a, като обем, новодоговорените кредити в този сегмент са 740 млн. лв., което е с 48.8% повече спрямо второто тримесечие на 2016 година.

През периода 100% от новите жилищни кредити са отпуснати в левове.

Facebook logo
Бъдете с нас и във