Банкеръ Weekly

Финансов дневник

НЕИЗВЕСТНИТЕ В БАНКОВОТО ЗАСТРАХОВАНЕ

Банковото застраховане, в това число и лизинговото, се смятат в гилдията за висш пилотаж. Истински го могат малцина. Казват, че се броят на пръстите на едната ръка българските застрахователи, експерти в специфичния сегмент. Причината е, че точно този застрахователен бизнес изисква прецизна и дългогодишна специализация. И тъй като бенефициенти на застрахователните услуги са мощни финансови институции, отговорностите са разчетени в повечето случаи и в седем- осемцифрени суми. Печалбите на застрахователите и брокерите също не са за пренебрегване.
Да застраховаш банка е почти като да търсиш черна котка в тъмна стая. Хората от бранша, които познават генезиса на проблема, твърдят, че кредитните институции са бронирани със законовите разпоредби за банковата тайна и е трудно да бъдат придумани за застрахователен дю дилиджънс. А и когато той се случи, задължително се пресява през ситото на императивната конфиденциалност.
Лондонският пазар е най-големият за континентална Европа в сегмента на банковото застраховане. Всяка от кредитните институции, стига да поиска, може да си напазарува оттам солиден международен застраховател, с гарантирана презастрахователна програма и с висок рейтинг от Стандарт енд Пуърс например. И у нас компании като Алианц България, Ей Ай Джи България, Български имоти, Кю Би И, Евроинс и други също извършват застраховане на банкови и финансови продукти и дейности.
Застраховката Би Би Би (Bankers Blanket Bond)
за глобално банково застраховане е специалитет на чуждестранните застрахователи, между които и някои от компаниите майки на българските дружества - Allianz , Generali, AIG, Wiener Staetische, Uniqa и други.
Унгарската финансова група ОТР (О Ти Пи), собственик на Банка ДСК, например неотдавна дублира у нас застрахователните си дейности в общото и в животозастраховането, учредявайки ЗК Гаранция и ЖЗК ДСК Гаранция, за да обслужват предимно клиентите на Банка ДСК и дейностите й. Затворен бизнес цикъл ще създаде и друга голяма българска банка - ОББ, която също се разраства по екзистенциален път. Най-новите застрахователни джойнтвенчъри, създадени от ОББ съвместно с гръцкия застраховател Етники и американските компании от групата на АIG, скоро ще са факт и също ще обслужват банковата дейност и банковите продукти на Обединена българска банка, която пък е собственост на Национална банка на Гърция (НБГ). Новите застрахователи със сигурност допълнително ще изострят конкуренцията в банковото и финансовото застраховане. Затварянето в рамките на банковата група в някаква степен ограничава клиентите да избират най-доброто от продуктите и услугите на застрахователния пазар, но пък ги и улеснява, защото някой друг е мислил и избирал заради тях.
В застрахователното дело интересите на клиента са защитени чрез посредничеството на брокерите. Те търсят най-изгодните оферти, условия и цени от застрахователните компании, с които работят. Българското застрахователно брокерство бързо разширява периметъра си. На пазара у нас вече работят над 200 лицензирани от Комисията да финансов надзор брокери, без да се броят филиалите на няколкото големи международни брокерски компании, една от които е и Мarsh, (създадена в далечната 1871 г. и работеща днес в повече от 100 страни по света). Мarsh е специализирана в застраховането на банки и други финансови продукти. Дружеството работи в три основни направления, когато обслужва банки, разказва Калин Желев, главен експерт в сегмента Клиенти на представителството на Marsh в България.
Българският филиал на американския застрахователен брокер извършва оценка на риска, разработва проекти на застрахователни програми, които да обслужват рисковите експозиции на банковите институции, развива т. нар. организационна административна дейност по банкашуранс, като предоставя компютърни програми и решения за комплексно застрахователно обслужване на банковите портфейли. От Marsh задължително поставят условието за дю дилиджънс по застрахователната програма, която банката ще ползва, за да си изяснят рисковите експозиции и в каква степен те са покрити, включително и дали има дейности и сегменти, които биха могли да бъдат по-добре защитени, както и дали други не са застраховани повече, отколкото трябва. Много често, казва Калин Желев,
мерките за сигурност в банката се препокриват със застраховката
От Marsh предлагат застрахователна програма с подходящо самоучастие, което може да бъде покрито с мерките за сигурност на банковата институция. Основна грижа на застрахователния брокер е да оптимизира разходите по застраховката.
Продуктовият портфейл на банковото застраховане предлага няколко вида отговорности. Те обикновено не са сред търсените от банките, макар че ги осигуряват срещу собствените им грешки. Полиците за професионална отговорност, за отговорност на мениджърите и стандартната обща гражданска отговорност защитават не само клиентите, но и банковия екип. Застрахованата отговорност на работодателя защитава служителите в случай на злополука на работното място, телесни увреди при пътнотранспортно произшествие при изпълнение на служебни задължения и други непредвидими събития.
Световната практика изобилства с примери, които доказват необходимостта от застраховане на отговорностите. Ако например в малка банка бъде извършен въоръжен грабеж и между жертвите се окажат ВИП-персони на международна компания, предявените от адвокатите им искове за обезщетение могат да са с доста тежки последствия за финансовото здраве на банковата институция.
Специализираната застрахователна полица Трипъл Би или Bankers Blanket Bonds може да бъде допълнена с подсекции и за други отговорности, но основният покрит риск е срещу измами, подготвени и осъществени от служители на банката. Те могат да бъдат реализирани в комбинация с външни лица, както обикновено става, тъй като е трудно да се проникне до трезорите на която и да е банка без съдействието на вътрешен човек, или да се извърши документална измама без помощта на опитен хакер.
В други случаи престъпленията на банковите служители могат да са инцидентни - заради болно дете, остра финансова нужда в семейството или някакви други лични мотиви. Резултатът обаче е един и същ - източване на средства на вложителите в кредитната институция. Полицата Би Би Би е допълнена и с покрития срещу кражба и грабеж при транспортиране на касови наличности, но пък изключва рискове като пожар и природни бедствия.
Щетите, предизвикани от измами на банкови служители
понякога могат да бъдат в огромни за банката размери. Христоматиен е случаят, разиграл се в една от непретенциозните провинциални английски банки, специализирана за ипотечни кредити. Един от служителите й се сетил да раздава фиктивни кредити. Правил го в продължение на двадесет години. Банката се прочула с бурното си развитие, а служителят направил главоломна кариера - издигнал се до позицията главен директор. Накрая обаче се самоубил. След смъртта на банковия директор установили, че е причинил щети за 20 млн. паунда. Сумата била невъзстановима за малката провинциална банка. Примерът е показателен за това, че рисковете, причинени от вътрешен доверен човек, могат да бъдат в пъти по-високи от имуществените вследствие на пожар, дори от природни бедствия.
Застраховката отговорност на банковия мениджмънт също не е твърде популярна в българските банкови среди, но тя защитава не само банковия бизнес, а и мениджърите на банката от евентуални некомпетентни или други грешни решения, които могат да причинят сериозни финансови загуби. Застраховката позволява да бъдат съдени банкови ръководители и в същото време покрива съдебните им разходи и им позволява адекватна адвокатска защита. Разширението на полицата визира и съпругите, респ. съпрузите на банковите асове. Ако те притежават имущество, придобито в резултат на деянието, доказано в съда, имотът подлежи на конфискация в полза на ищеца.
Почти всички български търговски банки са застраховани с Bankers Blanket Bonds. В повечето случаи полицата се сключва от банката майка, като въздействието й се разпростира върху всичките й структури. Когато банката се обърне към брокер от калибъра на Marsh, той търси на местния и външния пазар подходящ застрахователен продукт и компания. Ако застрахователят обаче не е лицензиран у нас, брокерът трябва да намери т. нар. местна фронтираща компания, която се включва в сделката и издава полицата. Такъв е регламентът на Кодекса за застраховането. След като страната ни бъде приета в Европейския съюз,
комбинацията с фронтиращия застраховател отпада
понеже европейските застрахователи ще могат свободно да оперират чрез свой представител на българския пазар, достатъчно е само да уведомят за това Комисията за финансов надзор.
Шансът на българските застрахователи е да се научат да получават малки дялове от големите застрахователни рискове, казват от Marsh. При застрахователни лимити от 5 млн. евро например, ако българският застраховател поеме дори само 5% от риска, ще спечели не по-малко от 250 хил. евро. А и това са пари. Българските застрахователи трябва само своевременно да обучат или привлекат специалисти, които ще са в състояние да извършват оценки на риска в банковия и финансовия бизнес.
Когато преди десетилетия разрушително земетресение срина Скопие, трезорите на македонската централна банка буквално се били запечатали, разказват банкери от югозападната ни съседка. Наложило се да ги взривяват, за да проникнат в тях. Историята мълчи по въпроса какви са причинените от взривовете щети.
Българската централна банка също е застраховала всички свои дългосрочни материални активи, казва Александър Урумов, парламентарен секретар и началник-отдел Връзки с обществеността на БНБ. Българското застрахователното дружество, чието име се пази в тайна, е избрано от ръководството на националния ни трезор след конкурс, съобщи за БАНКЕРЪ още Урумов. И тъй като в условията на Валутен борд БНБ не може да извършва търговска дейност, в застрахователната й полица едва ли са включени всички валидни за търговските банки отговорности. От БНБ съблюдават конфиденциалност, но логично е и трезорите на Централната банка да бъдат надлежно застраховани. Който и да е застрахователят им, би трябвало да разполага със солидна презастрахователна програма. Между добрите презастрахователи, които се котират високо на пазара в Лондон, са Дженерал Електрик иншуърънс солюшънс (GE Insurance Solutions), който наскоро бе купен от европееца Суис Ре (Swees Re), както и американската мултикомпания Ей Ай Джи (AIG), английската Брит Иншурънс (Brit Insurance) и още поне десетина. Експерти твърдят, че при предполагаемите лимити на отговорност за БНБ презастрахователната й полица може да бъде само синдикирана. Дали е така наистина?

Facebook logo
Бъдете с нас и във