Банкеръ Weekly

Финансов дневник

НЕИЗБРОДИМАТА ДЖУНГЛА НА КРЕДИТНИТЕ КАРТИ

Жестоката конкуренция между банките в отпускането на заеми като че ли оставя на заден план безкомпромисната борба между тях на един друг пазар - този на кредитните карти. А той съвсем не е за пренебрегване. За близо две години - от края на 2003-а до момента, броят на тези карти драстично нарасна от 100 хил. до близо половин милион. Само ОББ е издала досега 130 хил. кредитни карти. А след като дружеството Би Ел Ер Ес прехвърли през 2004-а своите карти Юролайн към Пощенска банка, общият обем на нейните карти надхвърли 150 хиляди броя. За да осигурят по-голяма сигурност и скорост на обслужването на притежателите на техни карти, някои банки, като ОББ и Първа инвестиционна банка, създадоха свои независими картови центрове. По този път е тръгнала и Банка ДСК, която по неофициални данни в момента е пласирала около 100 хил. броя.
Пазарната принуда
Не е тайна, че повечето големи банки имат намерение постепенно да прехвърлят всички отпуснати от тях потребителски заеми в размер до 7000 лв. по кредитни карти. Първо, защото лихвата по тях е доста по-висока - средно с около 8% от тази по стандартните заеми за граждани, и второ, защото ползването на карти дава възможност за по-дълго задържане на част от средствата в банковата система. Когато клиентът тегли потребителски заем, той използва парите по него наведнъж. Докато при ползването на картите заемът се взема на части и се употребява при плащането на определена стока или услуга. В този случай парите се записват като кредит на клиента и отиват по безкасов път директно в сметката на търговеца, от който е закупена стоката.
Предимствата на кредитните карти
са широко рекламирани от банките, но най-общо те могат да бъдат маркирани така: позволяват на клиентите по всяко време да закупят желаната от тях стока, стига цената й да не надвишава свободния кредитен лимит. При това, без да плащат такси и комисиони за превода на парите.
Ползването на кредитни карти дава по-голяма свобода на българина при пътувания в чужбина, където плащанията с тях са нещо обичайно. А когато там човек вади пари в брой, го гледат с подозрение. Собствениците на кредитни карти имат право също и на най-различни бонуси при покупката на самолетни билети и при плащането в хотели. Притежателите например на златна Америкън Експрес ползват пътническа застраховка до 300 хил. лв. при злополука в чужбина, в случай че с картата са закупили билета си, стаята в хотела, в който са отседнали, или туристическия си пакет.
Като всеки финансов продукт и кредитните карти си имат своите недостатъци. Първият от тях е валиден за всички държави, в които те се предлагат. И той е, че ползването им води до
бързо свръхзадлъжняване
С кредитна карта в джоба гражданинът лесно се изкушава да напазарува за кратък срок всички необходими му стоки и бързо изчерпва кредитния си лимит. След това единственото, което му остава, е да прави месечни погасителни вноски, които при различните банки са между 2 и 5% от ползвания заем, а начисляваните лихви съвсем не са малки - между 14.95 и 19.5% годишно.
В България положението с кредитните карти допълнително се усложнява от обстоятелството, че с тях може да се плаща на много малко места - това са хотелите, бензиностанциите, хипермаркетите Метро и Билла, някои големи вериги магазини като Европа, Бонжур, Фамилия и Технополис и някои големи ресторанти. При това изброените дотук търговски обекти не приемат всички видове кредитни карти, което допълнително вгорчава живота на българските и пребиваващите у нас граждани. Да не говорим, че невъзможността да ползват навсякъде кредитните си карти ги принуждава да теглят с тях пари от банкомати, като за тази операция плащат немалки такси: от 1 лв. плюс 0.5% до 4.5 евро плюс 1% от теглената сума. Тези удръжки не се усещат веднага от клиентите, защото те получават от банкомата цялата заявена сума, но с таксите заемът, ползван от тях (чрез кредитните карти), се увеличава.
Изключително неприятно е, когато
кредитната карта отказва да работи в чужбина
Това, според потърпевши, става по няколко причини. Първата е, ако картата не е активирана да извършва операции извън страната. Затова, когато човек излиза извън България, е добре предварително да се обади в информационния център на банката, издала картата, и да се осведоми ще може ли да плаща с нея извън страната.
Втората причина, поради която картата може да откаже зад границите на България, е в случаите на блокаж на международните електронни връзки било то кабелни, или сателитни - между картовия център в България и този в държавата, където се намира клиентът. В този случай нищо не може да се направи и единственият изход на потърпевшия е да се обади в информационния център на обслужващата го банка и да поиска тя да завери сметката, която той трябва да плати.
Третата причина за отказ е превишение на кредитния лимит. Случва се, когато клиентът пазарува в чужбина, в един момент да не може да плати с картата си, защото е изконсумирал целия разрешен му кредит. Следенето на лимита става доста трудно, ако собственикът на картата се е изкушил да тегли пари от банкомат в чужда държава (при плащания в търговски обект у нас и в чужбина такси не се събират), тъй като за тази услуга банките автоматично правят солидни удръжки - достигащи до 4.5 евро плюс 1%, и така увеличават размера на ползвания заем.
Често допускана грешка от собствениците на кредитни карти
е да правят услуги на свои роднини и приятели, като извършват плащания на услуги през ИНТЕРНЕТ вместо тях.
По принцип картовите преводи през различни сайтове за стоки и услуги въобще не са препоръчителни. В сайта остава следа за картата, с която е платено, и ако има достатъчно способен хакер, който да я открие и да прихване чрез нея данните на картата, той лесно може да я източи.
Когато се превеждат пари за услуги, пък съществува друга опасност. Ако за дадена услуга се плаща всеки месец или на тримесечие, собствениците на сайтове са ги програмирали така, че текущо да теглят пари от картата на клиента, когато настъпи датата за падежа. Разбира се, те го уведомяват за това, но пък и един път извършил първия превод, човекът няма как да спре следващите. Представете си какво ще се случи, ако някой е направил услуга на двама-трима приятели и е платил за тях със своята карта. Сайтът или сайтовете, през които са извършени операциите, ще продължат да дърпат пари от картата му и ако хората, на които е услужено, не са достатъчно коректни да покрият разходите, те постоянно ще се увеличават. Описаната дотук ситуация не е хипотеза, а реален случай. Доста хора с кредитни карти се опариха, услужвайки на свои приятели. И единственото спасение за тях е да блокират старите си карти и да поискат от обслужващите ги банки да им издадат нови. Но за това също се плащат такси от най-ниската - 20 лв., която се събира от Банка ДСК, до най-високата - 20 евро, за карта на БУЛБАНК.
Гражданите, желаещи да се сдобият с кредитни карти, са изправени и пред още един проблем. Оказва се, че
не съществува възможност за избор
между картите, предлагани от отделните банки. Причината е, че някои от тях - като БУЛБАНК, Банка ДСК и ОББ, не са обявили на сайтовете си кредитните лимити и лихвите по картите си. А това са условията, които най-много интересуват клиентите. Едва ли има бизнесмен - с легално име или с екзотичен прякор, който ще тръгне по клоновете на различни банки, за да се осведомява за условията по картите, които те издават. Или пък ще си начисли излишни разходи, за да им звъни по телефона за по-подробна информация.
Ето защо проверката на ИНТЕРНЕТ сайтовете или на рекламите в специализираната преса си остават единствената възможност за по-имотните граждани да сравнят адекватно параметрите по отделните кредитни карти. За добро или зло, ИНТЕРНЕТ възможността е доста ограничена. А банките допълнително усложняват избора на клиентите, като не публикуват всички условия за издаване на карти. От общодостъпната информация за тях става ясно, че кандидатите трябва да имат минимален месечен доход от 300 лева. Освен това потенциалните клиенти са принудени да попълнят доста обширни формуляри, в които подробно да опишат доходите, имуществото си и евентуалните си финансови задължения.
Нито една банка не събира
такси за обслужване
на издаваните от нея карти през първата година на ползването им. По кредитната карта Юролайн на Пощенска банка въобще не се плаща подобна такса, но за сметка на това на клиента се удържат еднократно 25 лв. за одобряване на кредит и по 2.5 лв. на месец за обслужването му.
Банките започват да начисляват такси за втората година от ползването на кредитната карта и те варират от най-ниската - 25 лв., за ДСК Шопинг на Банка ДСК до най-високата - 210 евро, за платинените карти Мастер и Виза на БУЛБАНК.
Кредитните институции не начисляват
лихви
когато клиентът погаси ползвания по картата заем за изискуемия от тях срок от време - между четири седмици при картата Дайнърс клуб на ПИБ и най-дългия - до 55 дни, при картите Американ Експрес, издавани от Пощенска банка. Всеки месец собствениците на карти са длъжни да погасяват една минимална сума по главницата и начислената лихва, която е от 1.5% при златните Мастеркарт Галакси и Виза Галакси на Банка ДСК до 5% при Мастеркарт и Виза карт, издавани от ПИБ и Ейч Ви Би Банк Биохим.
Някои банки начисляват различни лихви, когато собствениците на кредитни карти плащат с тях на ПОС-терминали и когато теглят пари от банкомат. При ОББ в първия случай лихвата е 18.5%, а във втория - 19.5% годишно, която е най-високата на картовия пазар. Най-ниската лихва - 14.95%, се събира по картите, издавани от Банка ДСК, без значение дали собственикът им е плащал на ПОС-терминал, или е теглил пари от банкомат.
Изброените дотук параметри са само част от условията по кредитните карти, с които клиентите трябва да са наясно, преди да направят избора си. За да бъде изготвена абсолютно точна калкулация за това, коя карта е най-изгодна, е нужно да се познават различните такси, които банките събират при теглене на пари от собствен или чужд банкомат. За събирането й обаче е необходимо доста тичане по отделните банки. Затова най-добре е човек да си поиска карта от обслужващата го кредитна институция - там със сигурност ще му предложат допълнителни бонуси като на вече утвърден клиент, пък и издаването й ще стане по-лесно и бързо.

Facebook logo
Бъдете с нас и във