Банкеръ Weekly

Финансов дневник

НЕФТИНВЕСТБАНК ПАК СПЕЧЕЛИ В СЪДА

Върховният касационен съд потвърди на 23 януари 2001 г. легитимността на сегашния надзорен съвет на НЕФТИНВЕСТБАНК, който бе избран от общото й събрание на 10 юни 2000 г., както и другите решения на акционерите й. Така съдебната битка, която те водят с бившите собственици на кредитната институция, предвождани от Цветан Начев, е на път да приключи.
На същия ден - 10 юни 2000 г., поддръжниците на Начев проведоха паралелно общо събрание, на което избраха свой надзорен съвет. Те се опитаха първи да регистрират решенията си във фирменото отделение на Софийския градски съд. Лично Цветан Начев и Огнян Пеовски пращат в съда заявление за вписване на промените във фирменото дело на НЕФТИНВЕСТБАНК. Ако то бе уважено, кредитната институция може би щеше да е овладяна от тяхната група. Със свое определение обаче градските магистрати оставиха без разглеждане заявлението. Мотивът им е, че Начев и Пеовски нямат право да го подадат. Според Търговския закон и Гражданскопроцесуалния кодекс това могат да сторят само хората, които представляват банката - с други думи, нейните законно избрани изпълнителни директори или други оправомощени лица, каквито Начев и Пеовски не са. Затова СГС вписва решенията, гласувани от общото събрание на акционерите, обединени около Нафтекс петролеум (България).
Бившите собственици на НЕФТИНВЕСТБАНК обжалваха определението на градските магистрати пред Софийския апелативен съд. На 12 октомври 2000 г. той обезсили определението и върна делото в СГС с указания да се произнесе с решение по заявлението на Начев и Пеовски за вписване на решенията на проведеното от техните хора общо събрание. Но сегашните акционери на НЕФТИНВЕСТБАНК - обединени около Нафтекс петролеум (България), протестираха срещу това определение на Апелативния съд. Техният адвокат Стоян Кръстев подаде жалба до Върховния касационен съд, в която поиска обезсилване на определението на апелативните съдии. Върховният касационен съд пък констатира, че колегите им от САС грубо са нарушили процесуалните правила, и отмени тяхното определение (от 12 октомври 2000 година). По този начин в сила останаха решенията на акционерите - обединени около Нафтекс петролеум (България).
Върховните съдии ясно дадоха да се разбере кое е легитимното ръководство на НЕФТИНВЕСТБАНК, коментира адвокат Кръстев. Специално за в.БАНКЕРЪ той съобщи, че хората на Начев окончателно са загубили и едно от делата срещу решенията на общото събрание на банката от 8 април 1998 г., когато управлението й бе поето от акционерите, обединени около Юкос петролеум (България) - старото име на Нафтекс петролеум (България). Иск срещу тези решения бе подаден от Софийска градска прокуратура по сигнал на Цветан Начев и на покойния вече Владимир Кънчев, като така се постави под въпрос легитимността на ръководството на НЕФТИНВЕСТБАНК. През август 2000 г. Софийският градски съд уважи този иск на прокуратурата, но три месеца по-късно - през ноември, Апелативният съд отмени решението на градските магистрати. Според адвокат Кръстев прокуратурата не се е жалвала пред Върховния касационен съд. С което тя на практика се е съгласила, че сегашното ръководство на НЕФТИНВЕСТБАНК е легитимно. След това поражение за хората на Начев дойде и ударът, който сега им нанася Върховният касационен съд.
Последната надежда за бившите собственици на кредитната институция е жалбата, която Начев и Владимир Кънчев са подали пред СГС срещу решенията на общото събрание на банката от 8 април 1998 година. Тя е идентична с провалилата се вече претенция на прокуратурата и тъй като съдът един път вече се е произнесъл по този казус, малко трудно ще удовлетвори исканията на Цветан Начев и Кънчев.

Facebook logo
Бъдете с нас и във