Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Не само банките ще предлагат облекчения на длъжниците

Одобреният от БНБ кредитен мораториум покрива задълженията и към дъщерните им дружества

Временният мораториум по банковите заеми, който бе предложен от Асоциацията на банките и  официално утвърден от Българската народна банка на 10 април на практика ще обхване и дейността на всички дъщерни дружества на банките, опериращи в България. 

Всъщност става дума за т.нар. механизъм за облекчения на клиентите, изпитващи затруднения вследствие на пандемията, който е базиран на насоките на Европейския банков орган, издадени на 2 април.

Повечето условия  в документа са кристално ясни. Например, че мораториумът позволява единствено отсрочване на задължения. Че той не представлява възможност за опрощаване или намаляването им, т.е. отлoжeнитe внocĸи ocтaвaт дължими. Както и че отсрочването на вноските може да бъде за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31 декември и може да обхване всички изискуеми суми или само главницата.

Това, което не се коментира толкова напоително в дните след обявяването му е, че механизмът обхваща и всички дъщерни дружества на банките, опериращи в България. Всъщност немалко банки имат свои дъщерни компании за потребителско кредитиране, предоставяне на лизингови схеми и факторинг, които също следва да предложат облекчения на своите клиенти, в случай, че те поискат.  

"Редът, предвиден в предходните точки, се прилага съответно и по отношение на финансови институции – дъщерни дружества на банка", е записано в официалния документ, публикуван на страниците на БНБ и Асоциацията на търговските банки в България.

Така например "УниКредит Булбанк" е едноличен собственик на капитала на три дружества - "Уникредит Факторинг", "УниКредит Флийт Мениджмънт"  и  "Уникредит кънсюмър файненсинг".

Справка в Търговския регистър показва, че първото дружество се занимава с придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други). Отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. "УниКредит Флийт Мениджмънт" е с предмет на дейност оперативен лизинг и всички допълнителни и обслужващи лизинга дейности, а  "Уникредит кънсюмър файненсинг" отпуска потребителски и стокови кредити.

На страницата на последното дружество на 13 април е публикувано съобщение, че "УниКредит Кънсюмър файненсинг предоставя възможност на клиентите да изместят с 1, 3 или 6 последователни погасителни вноски потребителските си кредити и с 1 погасителна вноска стоковите".

Същият ред важи и за дружеството "Райфайзен сървис", което е дъщерно на "Райфайзенбанк България" и в предмета му на дейност е записано предлагане на лизинг, както и консултации, оценка и управление на недвижими имоти, наем на сейфове.

Проверката ни в Агенцията по вписванията показа, че "Банка ДСК" няма регистрирани дъщерни дружества. "Екпресбанк", която бе придобита от "Банка ДСК" обаче притежава дъщерно дружество за факторинг. Двете банки все още работят като отделни юридически лица, така че клиентите на "Експрес факторинг" със сигурност би следвало да получат облекчения.

Евентуален казус може би се получава с дружеството "4финанс", което оперира с търговската марка Vivus. То е дъщерно на "Ти Би Ай Банк", но се занимава с отпускане на бързи кредити, които по принцип не попадат в обхвата на мораториума. Засега нито на сайта на банката, нито на страницата на Vivus е поместено съобщение за прилагането на механизма за облекчение на клиентите в затруднение.

 

"Инвестбанк" от своя страна е едноличен собственик на капитала на шест дружества. Те обаче са за управление и инвестиции в недвижими имоти, което на практика ги изважда от обхвата на кредитния мораториум. Все пак на 14 април банката съобщи, че прилага облекчена процедура за разглеждане предоговарянето на кредитни продукти за физически и юридически лица, в  съответствие с конкретните нужди на всеки кредитополучател. Клиентите с ипотечни и потребителски кредити, кредит овърдрафт, включително овърдрафт по кредитна карта,  могат да отсрочват дължимите суми по главницата по техен избор за срок до 6 месеца, но не по-късно от 31 декември. За бизнес клиентите си "Инвестбанк" също ще прилага краткосрочно отсрочване за период до 6 месеца.

Подобен е и случаят с "Търговска банка Д", която има едно дъщерно дружество - "Д Имоти". Както се подразбира от наименованието й, компанията също се занимава с покупко-продажба на недвижими имоти, проектиране, строеж и обзавеждане с цел продажба, отдаване под наем , както и с консултантска дейност. В предмета й на дейност обаче е записана и лизингова дейност, което предполага банката да реши дали дружеството има основание да предлача временен мораториум.

Проверката ни в Търговския регистър показа също така, че Интернешънъл Асет Банк, Общинска банка, Централна кооперативна банка, Тексим Банк и Токуда Банк не притежават дъщерни дружества, които могат да попаднат в обхвата на кредитния мораториум.

Facebook logo
Бъдете с нас и във