Банкеръ Weekly

Финансов дневник

НЕ КРЕДИТИРАМЕ ТЪРГОВИЯ И ПРОИЗВОДСТВО НА ОРЪЖИЕ

Левон Хампарцумян, председател на УС на БУЛБАНК, пред в. БАНКЕРЪГ-н Хампарцумян, БУЛБАНК и групата УниКредито ще отпуснат 106 млн. евро за модернизацията на ТЕЦ Марица-изток 3. Как се стигна до включването ви в банковия консорциум, който ще финансира цялостното строителство в централата? - От техническа гледна точка това е един от най-сложните финансови проекти, които са правени в България през последните десетина години. А и е най-голямото финансиране за един проект в страната. По принцип БУЛБАНК бе заинтересована да участва в него, но включването на енергийната група Енел, която ще стане мажоритарен акционер в Енергийни системи Марица-Изток 3 АД, създаде по-големи възможности не само за БУЛБАНК, но и за групата УниКредито, чрез участието и на Медиобанка. Кой избра участниците в консорциума?- Избора на участниците направиха Сосиете Женерал и Креди Агрикол. Те организираха финансирането на проекта и отправиха покана към няколко големи международни и български банки да заявят своите намерения. След оценяването на кандидатите, съобразно възможностите и репутацията им, бе направен и окончателният подбор. Разбира се, бяха взети предвид и мненията на НЕК и на американската компания Ентърджи. До голяма степен процедурата по подбора на участниците в консорциума бе на конкурентна основа.Имаше ли български банки, които искаха, но не успяха да попаднат в групата на кредиторите?- Не би трябвало да ме питате за това. Аз знам какво е направила БУЛБАНК.Може ли да посочите други, макар и не толокова мащабни, проекти, при които банката е участвала във финансирането на чуждестранни инвеститори?- Осъществили сме няколко подобни проекта в областта на керамичната индустрия, в текстила, в леката промишленост. При тях, освен кредитор и обслужваща банка, ние се стремим да бъдем и консултант на инвеститора, включително като му предложим местни фирми като подизпълнители.Какъв е делът на този вид операции в дейността на БУЛБАНК?- Нормално е те да заемат голям дял от бизнеса на банка като нашата. Но ние се стремим да разширяваме и операциите по кредитирането на малките и средните предприятия и по потребителските заеми. Като индивидуални сделки те, естествено, не се забелязват, така както големите начинания, но са не по-малко важни за нас.Струва ми се, че ще ви е трудно да убедите някого в това.- Без да коментирам числа, ще ви кажа, че делът на потребителското ни банкиране е един от най-бързо нарастващите. А и то не се заключава само в отпускането на кредити за граждани. В него влизат всички видове услуги, които може да предложи една кредитна институция - депозити, дебитни карти, разплащания... Прави впечатление, че две години и половина след нейната приватизация БУЛБАНК е от малкото големи банки у нас, които не отпускат необезпечени заеми. Нито пък такива, които са гарантирани с поръчители... - Не знам как различните банки определят риска при тези кредити. Всъщност една от целите на новата ни информационна система е да подобрим управлението на риска при малките кредити. За да се развива успешно този вид банков бизнес, е много важно да се направи едно национално, нека да го наречем кредитно бюро, което да събира информация за възможностите на малките фирми и гражданите да обслужват кредита, който искат.Нали подобна информационна система в момента се разработва от Банксервиз?- Струва ми се, че този проект се прави малко припряно и набързо и не съм сигурен, че крайният ефект от него ще е много добър. Но във всеки случай подобна информационна система е необходимо да се създаде, и то със съгласуваните усилия на всички банки и на големите доставчици на услуги. С други думи, в нея трябва да се събира информация от всички, към които малките фирми и гражданите могат да имат задължения. Една такава система ще е основата за широкото разпространение на истински кредитни карти. В същото време тя ще играе дисциплинираща роля за кредитополучателите. Сега дори и да просрочите плащането на две-три вноски по заема, няма да имате проблем, ако в крайна сметка го издължите. Но при съществуването на едно кредитно бюро, забавянето на плащането на тези две-три вноски веднага ще ви спечели черна точка и следващия кредит ще го получите при по-малко изгодни условия.В началото на миналата година една голяма част от печалбата на БУЛБАНК бе заделена за нейната модернизация. Бихте ли казали колко от тези пари бяха вложени в новата ви информационна система?- Проектът е на обща стойност 30 млн. евро. Целта на системата е да подобри качеството на всички предлагани продукти, както и ефективността на управлението на кредитната институция.Само с италиански фирми ли работите за осъществяването на тази идея?- Абсолютно нелогично е да се мисли, че всички тези пари ще бъдат дадени на италиански компании. Не забравяйте, че, макар и базирана в Милано, Уни Кредито всъщност е една интернационална финансова група. Освен това начинът, по който се избират доставчиците на този вид услуги, отдавна е прехвърлил националните граници. Така че при изпълнението на проекта БУЛБАНК ползва услугите както на местни доставчици така и на чуждестранни. Консултантите, които ни съветват, са не само от групата на УниКредито, а и световноизвестни фирми - като Бостон консултинг, МакКензи, Ай Би Ем...Банката има ли ограничения за кредитиране на определен отрасъл в българската икономика?- Политиката на групата УниКредито е да не се кредитира производството и търговията с оръжие. Това е ограничението.С други думи, няма да отпуснете кредит на Вазовските машиностроителни заводи в Сопот или на Арсенал Казанлък?- По принцип не, освен ако не става дума за производство на цивилни стоки. Нали икономиката ни все още се преструктурира, а заедно с нея и производствата на някои предприятия от Военнопромишления комплекс.

Facebook logo
Бъдете с нас и във