Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Не даваме на ЕЦБ надзора върху банките

Популизмът, напиращ заради предстоящите избори, може да създаде рискове за финансовата стабилност

Банковата система е стабилна и ще остане такава въпреки опитите на някои политици да подронят фундамента й. Това най-общо бе заключението от изказванията на председателя на УС на Асоциацията на банките в България Левон Хампарцумян и управителя на БНБ Иван Искров на празничния коктейл по случай деня на банкера 6 декември.


Бяхме поканили политици от всички бои, обаче те умират от страх да минат близко до нас тези дни. Заради изборите е, защото се опасяват, че може да ги брандират като лоши, заяви при откриването на празненството Левон Хампарцумян. И допълни, вече не на шега: Банковата система е здрава. Имаме една година, която като че ли е малко по-добра от предишната. И независимо от всичките предизвикателства институционални, персонални, външни шокове, вътрешни пързалки и всякакви други неща пак сме заедно и пак сме усмихнати. И пак ще празнуваме св. Николай и банкерския празник.


Управителят на БНБ Иван Искров спази наложилата се през годините традиция и направи анализ на изминалата година, като очерта и някои важни моменти от предстоящата 2013-а


През четвъртата година на кризата банковата система на България съхрани високите си буфери, които я предпазват от капиталов и ликвиден натиск. Капиталовата адекватност на сектора остава много висока по европейските и световните стандарти, като към септември коефициентът на общата капиталова адекватност възлиза на 16.59%, а само адекватността на капитала от първи ред е 15.12 процента. Съотношението на ликвидните активи към сумата на пасивите към октомври е 26.38 процента. Делът на необслужваните експозиции с просрочие над 90 дни расте, но със забавящ се темп. В края на септември необслужваните над 90 дни кредити имат брутен дял от 17.25%, докато нетният им дял е 11.6 процента. В крайна сметка очакваме банковата система да приключи 2012 г. с положителен финансов резултат в размер от поне 600 млн. лв., заяви Искров.


Той изрично подчерта, че и през 2012 г. България е една от малкото държави в ЕС, в която не се е наложило банки да бъдат спасявани с пари от държавния бюджет или от централната банка.


Добра или лоша, в зависимост от гледната точка, нашата банкова система е основен фактор, стожер за стабилността на страната, подчерта управителят на БНБ.


Едно от нещата, с които 2012 г. ще бъде запомнена, са активните дискусии между институциите по различни въпроси, свързани с банковата система. Държа да благодаря на началника на кабинета на премиера и на самия премиер за изключително професионалното отношение в този дебат. С тях направихме няколко срещи, на които обсъдихме дали е възможно да се връщаме в т.нар. развит социализъм и да регулираме всичко. Успяхме да убедим правителството, че не трябва да се правят безсмислени регулации по отношение на лихвите, от което само биха пострадали кредитополучателите, припомни Искров един от инфарктите моменти през годината.


Управителят на БНБ обърна внимание на факта, че предстоят избори, и на опасността оживената дискусия за финансовата стабилност да бъде използвана за популистки цели.


Възможно е предизборните медийни прожектори да изкушат някои местни кандидати за политическа слава да опитат да продават страх чрез нападки срещу отделни банки или срещу системата като цяло. Вече опитват да проникват в публичното пространство, жадни за общественото внимание и разни недооценени експерти, които по традиция искат да бъдат забелязани няколко месеца преди и след изборите. На основата на дългогодишния ни опит ние добре знаем, че подобно поведение никога не е донасяло политически дивиденти на никого. Въпреки това винаги ще има търсачи на обществена популярност на гърба на банките и затова всички трябва да бъдем бдителни! Не трябва да бягаме от дискусия, когато се говорят щуротии за банките, каза управителят на БНБ.


Според Иван Искров въпросът, който продължава да стои на дневен ред в банковия сектор, е за бъдещите трансформации в собствеността на кредитни институции у нас. Догодина може да се очаква консолидация на две от най-големите банки тук. От гледна точка на БНБ такива процеси са напълно естествени, но трябва да се оценяват през призмата на това, доколко ще допринесат за стабилността на сектора и като цяло за българската икономика.


Ето защо, според нас, банковият сектор на България трябва да се състои единствено от кредитни институции, които са добре капитализирани и ликвидни, с ясни и дългосрочни бизнес стратегии за операциите си в нашата страна, и ръководствата на които притежават добър опит и безупречна репутация, категоричен бе Искров.


Гуверньорът огласи и мнението на БНБ по отношение на т.нар. банков съюз в еврозоната, и по-конкретно към лансираната през 2012 г. идея за единен надзорен механизъм.


Според нас банковият съюз е сред задължителните елементи в реформата на институционалната архитектура на еврозоната. Той е необходим за постигане на един завършен икономически и паричен съюз. БНБ обаче има редица възражения относно някои недостатъци в предложенията на Европейската комисия.


Добре известно е, че страната ни би поела големи рискове, ако се присъедини към единния надзорен механизъм в еврозоната на този етап. При една такава стъпка банките у нас, за разлика от банките в еврозоната, пак няма да имат достъп нито до ликвидна подкрепа от ЕЦБ, нито до капиталова подкрепа от Европейския стабилизационен механизъм в случай на нужда. Държавите извън еврозоната, в т.ч. и България, няма да могат да участват във вземането на окончателните решения при упражняването на единния надзор.


Съгласно предложените законодателни текстове практически ще се създаде разделение и две надзорни категории сред държавите членки, като държавите извън еврозоната ще бъдат неравнопоставени. Присъединяване към единния надзорен механизъм на този етап означава, че България би доверила защитата на нашата финансова стабилност на институция, в която ще доминират представители на страни, в които имаше надзорни провали по време на кризата, и която самата досега не е имала никакъв надзорен опит, обясни Искров. Той подчерта, че ЕЦБ е сред най-авторитетните международни институции и изпъква със своя безспорен професионален авторитет и успешен опит в провеждането на парична политика, включително и по време на кризата. Централната банка на ЕС обаче тепърва ще трябва да трупа опит в упражняването на банковия надзор.


Ако една страна с доказано ефективен и стриктен банков надзор като България предостави отговорността за надзора над банковата си система на някакъв сега изграждащ се орган, е все едно държавата да повери единствената си ядрена подводница да я управлява професор по ядрена физика, който не е ходил в казармата, каза в заключение управителят на БНБ.


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във