Банкеръ Weekly

Финансов дневник

НАСЪРЧИТЕЛНА БАНКА ЗАГРЯВА ЗА НОВИ ПРОЕКТИ

Насърчителна банка и Агенцията за малки и средни предприятия обявиха национален конкурс за кредитиране на малки и средни предприятия. Предприемачите могат да подават документите си за него до 10 юли. Приоритет ще имат инвестиционните проекти в областта на високите технологии, експортно ориентираното производство и туризма, чиято стойност е между 50 000 и 1 млн. евро. Двата най-добри проекта ще бъдат кредитирани при облекчени условия - за срок до десет години, с гратисен период до три години, и ще са освободени от обичайните банкови комисиони. Лихвата по заема на победителя в конкурса ще бъде с два пункта под средния лихвен процент по дългосрочните кредити в страната (т.е. малко над 10%), а на втория заем - с един пункт по-ниска.На 10 юни изпълнителният директор на банката Димитър Димитров, прокуристът й Георги Момчилов и председателят на Агенцията за малки и средни предприятия Иглика Станчева подписаха споразумение за сътрудничество между двете институции. Отсега нататък предприемачите от дребния и средния бизнес ще могат да подават в регионалните офиси на агенцията проектите си, с които кандидатстват за кредитиране от Насърчителна банка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във