Банкеръ Weekly

Финансов дневник

НАСЪРЧИТЕЛНА БАНКА ПОДГОТВЯ НОВИ КРЕДИТИ

Печалбата на Насърчителна банка за първите пет месеца на 2002 г. преди данъчно облагане е в размер на 537 хил. лв., докато за цялата 2001 г. тя беше само 65 хил. лева. Това бе отчетено на общото събрание на кредитната институция на 6 юни. На него беше решено печалбата след данъчно облагане за миналата година, която е 39 хил. лв., да бъде заделена във фонд Резервен. В кредитния портфейл на банката 89.6% от заемите са редовни и едва 3.2% са отписани като загуба. Според баланса за миналата година, активите на Насърчителна банка са нараснали с почти 20 млн. лв. и са достигнали до 36.438 млн. лева. Това се дължи най-вече на увеличения й основен капитал, който сега е 19.611 млн. лв., и на привлечените средства от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). С нея беше договорен заем в размер на 10 млн. евро, но до края на 2001-а от него бяха усвоени едва 6 млн. евро. От средата на май 2002 г. банката вече предлага кредитиране на земеделските производители по програма САПАРД. В скоро време тя ще започне да отпуска заеми и срещу складови записи, превръщайки се по този начин в петата кредитна институция в страната, която предлага подобна услуга (останалите са SG ЕКСПРЕСБАНК, ЮНИОНБАНК, ЦКБ и ПИБ).

Facebook logo
Бъдете с нас и във