Банкеръ Weekly

Финансов дневник

НАП застрахова сгради и имущество в седем града

НАП обяви публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет застраховане на административните сгради и имущества на териториалните дирекции на приходното ведомство във Велико Търново и на офисите във Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана и Плевен.
Имотите ще бъдат застраховани по застраховка "Пожар и природни бедствия". Тя е със следното застрахователно покритие: пожар - основно покритие, включително и умишлено предизвикан пожар; експлозия, имплозия, буря, ураган, градушка, проливен дъжд, наводнение, паднали дървета и клони вследствие природни бедствия. В обхвата на полицата влизат също :натрупване на сняг и лед, замръзване, изтичане на вода и пара при аварии на водопроводи и отоплителни инсталации, земетресение. Освен тези природни катаклизми застраховката трябва да покрива и "човешки намеси" - стачки, граждански вълнения, бунтове, размирици, счупване на стъклопакети и табели, злоумишлени действия на трети лица.
Ще бъде сключена и застраховка на компютърна и офис техника срещу пожар (с пламък и без пламък), при късо съединение, свръхнапрежение, индукция. Техниката ще бъде защитена и за вредите от действието на вода, пяна или препарати при гасене на пожар, течове от ВиК инсталации, при кражба чрез взлом, злоумишлени действия на трети лица, кражба, грабеж, земетресение, наводнение.
НАП ще сключи и застраховка на друго оборудване и офис обзавеждане срещу изброените по-горе рискове.

Застрахователното покритие не включва самоучастие.

Критерий за оценка е  най-изгодната икономически оферта, определена въз основа на критерия за възлагане "най-ниска цена", която се формира от сбора на предложените от участниците размери на застрахователните премии, в това число 2% данък върху застрахователните премии. Печели участникът, предложил най-ниска обща цена за изпълнение на поръчката.
Срокът за изпълнение на поръчката е 24 месеца, считано от началото на 2019 година.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във