Банкеръ Daily

Финансов дневник

НАП вече няма да иска бележки за дължими данъци

Всички държавни органи и общини, които изискват клиентите им да представят удостоверения за дължими данъци, ще получават тази информация от НАП задължително по електронен път. Промените са записани в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, съобщиха от приходната агенция.

В момента над 100 закона и наредби изискват граждани и фирми да представят пред различни държавни и общински органи удостоверения за наличие или липса на задължения, като всяка година НАП издава около 400 000 такива удостоверения на хартия.

От ноември 2016 г. НАП създаде електронна услуга, чрез която държавните органи могат да получат данните по електронен път. Въпреки това обаче, от началото на годината тази услуга е ползвана едва 5000 пъти, съобщават от НАП.

Приходната агенция и Асоциацията на банките в България са постигнали съгласие удостоверенията за наличие или липса на задължения  за клиентите на банките при предоставянето на кредити да се заявяват и получават изцяло електронно, което ще спести значителен ресурс на клиентите. Очаква се електронният обмен между банките и НАП да започне в близките месеци.

"Всяка промяна е с цел намаляване на разходите и пестене на времето на данъкоплатците. Убедена съм, че успяхме да създадем един универсален способ за електронен обмен, да го представим по най-добрия начин и днес да имаме законодателна промяна, която да изисква ефективното му използване“, казва изпълнителният директор на НАП Галя Димитрова. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във