Банкеръ Daily

Финансов дневник

НАП пусна три нови електронни услуги

Нaционалната агенция пусна три нови електронни услуги за потребители, регистрирани по специални режими за облагане с ДДС.

Тези данъкоплатци ще могат да получават по електронен път подробна информация за  за плащания по данъчен период", за плащания по дата и за плащания по държава на потребление чрез портала за електронни услуги на НАП.

"Справките, предоставяни от всяка от услугите, са тримесечни - за специален режим извън Съюза и специален режим в Съюза и месечни - за специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии. Всяка от услугите е двуезична – на български и английски език", уточниха от приходната агенция. 

Данъчната кампания за 2022 г. ще започне на 10 януари. От тази дата стартира подаването на декларациите за доходите на физическите лица по електронен път, по пощата и в офисите на приходната агенция. В началото на март 2022 г., след подаването на данните от работодатели и платци на хонорари, ще бъде пусната и предварително попълнена декларация за доходите, която се подава с ПИК или електронен подпис през Портала за електронни услуги на НАП. В нея ще бъдат вписани автоматично данни за получени през 2021 г. доходи от трудови правоотношения,  граждански договори и хонорари, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица и други. 

Срокът за ползване на 5% отстъпка за ранно деклариране и плащане е 31 март, а крайният срок за обявяване на доходите и плащане на дължимия данък тази година е 3 май, първият работен ден след 30 април, напомнят от приходната агенция.

Лицата, извършващи дейност като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, подават декларациите си от 1 март до 30 юни. Това е срокът, в който и фирмите трябва да декларират корпоративен данък, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби. Срокът за плащане на тези данъци е 30 юни. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във