Банкеръ Weekly

проверки

НАП подхвана криптовалутите

Изпълнителният директор на НАП Галя Димитрова и говорителят на ведомството Росен Бъчваров положиха усилия за максимално добра информираност на гражданите за данъчните промени тази година.

НАП започна проверки на дружества, чийто предмет на дейност е покупко-продажба на криптовалути, съобщиха представители на  приходната агенция. Целта е да се установи дали фирмите и техните клиенти спазват данъчното и осигурително законодателство. Данъчните ревизори ще изследват също и принципа на работа на платформите за покупко-продажба на такива активи.

Според НАП тъй като транзакциите, свързани с търговия с виртуални валути, са анонимни, има риск да се  укриват  приходи и търговците да се отклоняват от плащане на данъци.

Приходната агенция е направила  проучване на български дружества, които притежават уеб сайтове за покупко-продажби на криптовалути, и вече е  възложила  контролни действия спрямо девет дружества. След приключване на проверките  данъчните ще анализират събраната информация и за клиентите на тези платформи, за да установят дали са декларирали доходите от извършените от тях сделки.

От НАП напомнят, че доходите на физически лица от продажба или замяна на виртуална валута се декларират с годишната данъчна декларация и върху тях се дължи данък върху общата годишна данъчна основа (10 процента). Доходите от продажба на валутата се третират като доходи от продажба на финансов актив. Печалбите, които фирмите реализират от тази дейност, също подлежат на облагане по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Данъчните са започнали  и преглед на дружества, в чиито баланси за 2017 г. има големи материални запаси спрямо приходите от продажби. Ще бъдат проверявани близо 13 000 дружества, като инспекторите на приходното ведомство ще извършват и инвентаризации на място, за да установят точното количество на стоките.

Според анализа на данъчните при определено съотношение  между  материалните запаси и продажбите възниква съмнение, че част от тях са отдавна продадени без документи, като не са платени и дължимите корпоративен данък и ДДС. На всички фирми в рисковата категория са изпратени писма в края на миналата година, а  те имат възможност в едномесечен срок да извършат доброволна корекция в отчетите си, допълват от НАП.

Продължава и контролната кампания на НАП спрямо фирми с голяма касова наличност. Година след началото на проверките на НАП  наличната сума в касите на дружествата намаля с 5 млрд. лв., а  беше отчетено увеличение на данъка върху дивидентите с над 130 млн. лева. В последния месец обаче при внезапни проверки са открити сериозни нарушения - като внасяне на средства в деня преди инвентаризацията на касата и изтеглянето им на следващия ден.

"Материалните запаси имат голям фискален потенциал. Ще насочим в тази кампания достатъчно ресурс, за да осигурим спазването на закона, продължаваме непрекъснато и с проверките за касови наличности, като основната ни цел е подпомагането на доброволното спазване на задълженията от страна на икономическите оператори",  каза по повод на кампанията заместник изпълнителния директор на НАП Пламен Димитров.

Хиляда и петстотин касови апарати вече работят според новите изисквания на Наредба Н-18/2006 г., съобщиха още от НАП. Близо 40 000 касови бележки са издадени до момента от работещите  в търговски обекти 1500 касови апарати и фискални принтери. Всеки фискален бон вече се предава в реално време към сървърите на НАП и съдържа данни в специален QR код. До месец  НАП ще пусне и специално мобилно приложение, чрез което клиентите ще могат да проверяват дали касовата им бележка е истинска и да я регистрират автоматично в лотарията с касови бележки на НАП www.kasovbon.bg.

От приходната агенция припомнят, че срокът за  смяна на  софтуера за управление на продажбите в търговските обекти и в касовите си апарати за регистрираните по ДДС търговци е  80 дни. Регистрираните по ДДС търговци разполагат с времето до  31 март 2019-а, а за фирмите без ДДС регистрация  срокът е  до края на юни 2019 година.

Данъчните припомнят още, че с промени в законодателството от 1 април 2019 г. се забранява едновременната употреба на касов апарат и софтуер, управляващ продажбите в един и същи обект, без софтуерът и касовият апарат да са свързани и софтуерът да отговаря на новите изисквания в наредба Н-18/2006 година. Въвежда се изискване софтуерът задължително да управлява всички фискални устройства или принтери. Едновременно с това са въведени и нови изисквания към касовите апарати, като всяка касова бележка трябва да има отпечатан QR код и данни за нея да се подават към сървърите на НАП в реално време. Новите правила забраняват издаването на т.нар. служебни бонове. 

От приходната агенция съветват всеки търговец, който ползва софтуер за управление на продажбите, да се свърже с производителя му и да провери дали той ще бъде доработен съобразно новите правила. Производителите на подобен софтуер от своя страна  са длъжни да декларират съответствие на продуктите си с променените законови изисквания, като публичен списък на софтуерите е достъпен на Портала за електронни услуги на НАП на адрес https://inetdec.nra.bg/.

"Важно е всеки търговец да се свърже с производителя на софтуера за управление на продажбите и производителя на фискални устройства, които използва, за да обсъдят техническите изисквания и необходимите промени. Срокът е изпълним, ако не се чака последният момент", каза заместник изпълнителният директор на НАП Пламен Димитров.  

На 10 януари започна подаването на годишните декларации за доходите през 2018-а. Ако декларацията се подаде онлайн до 31 януари и в същия срок се плати дължимият данък, има отстъпка от  5 процента. Всички облекчения и отстъпки се ползват  само ако човек няма стари задължения към хазната.

Действат вече и промените в Закона за акцизите и данъчните складове, свързани с усъвършенстване на данъчното законодателство и прецизиране на разпоредбите на закона с цел отстраняване на неясноти и улесняване на практическото му прилагане, както и съобразяване със съдебната практика на Съда на Европейския съюз. Разширен е кръгът на данъчно задължените лица, а  същевременно е въведена и солидарна отговорност за събиране на задълженията за акциз в случаите на потребление на енергийни продукти.  Въведен е и специален ред за уведомяване на митническите органи за бутилирани алкохолни напитки и ограничени серии пури с колекционерска стойност. Промяната е направена поради възникнали практически казуси, свързани с държането на високоалкохолни напитки без бандерол с висока колекционерска стойност. Прецизирани са разпоредбите за случаите, в които се предлагат за продажба алкохолни напитки чрез интернет.

НАП създаде и публичен електронен списък на електронните магазини, чрез които български задължени лица извършват търговска дейност в интернет с цел защита на потребителите при пазаруване в интернет и намаляване на сивия сектор в интернет търговията.

 

Каре

Край на данъчните декларации - от  2020 година

От 2020 г. НАП ще попълва данъчните декларации за доходите на гражданите. Данъкоплатците ще могат  да проверяват по електронен път с персоналния си идентификационен код (ПИК) попълнените формуляри и ще дописват доходи, за които приходната агенция няма информация. Конкретните правила как ще става това обаче предстои да бъдат уточнени.

"Вече има гласувана законова възможност приходната агенция да събира необходимата информация от работодателите за платените доходи по трудови и граждански договори и за авансово удържаните данъци и осигуровки", обясни говорителят на НАП Росен Бъчваров. Фирмите ще трябва да предоставят на НАП през февруари идната година специална справка за изплатените доходи, а до края на март НАП ще попълни данъчните декларации на гражданите въз основа на тези данни. Хората обаче ще трябва да впишат доходите си от наеми, рента, дивиденти и други източници, различни от трудова дейност.

Освен това от 2020 г. вече няма да се изисква към данъчната декларация да се прилагат служебни бележки за доходите. Това обаче не отменя задължението на работодателите да издават подобни бележки - при поискване от служителите и работниците. "Предварителното попълване на данъчните декларации от НАП ще улесни още повече процеса по подаване на декларации. Над 90% от данъчните декларации са за доходи от труд", заяви Бъчваров.

 

Каре

Облекчения

През 2019 г. по-лесно ще се ползват данъчните облекчения за млади семейства с ипотека, за деца и за деца с увреждания. Тези облекчения може да се ползват от единия от съпрузите. Когато той подава годишната си данъчна декларация, вече не е необходимо да прилага декларация с подпис от другия съпруг, че няма да ползва облекченията. Но ако и двамата съпрузи подадат декларации с искане да ползват отстъпки от дължимия налог, НАП ще хване измамата и в резултат и двамата ще загубят правото да ползват облекчение.

Един от съпрузите в младо семейство може да намали годишния си облагаем доход с разходите за лихви върху първите 100 хил. лв. от ипотечен кредит за купуване на единствено жилище на домакинството. Условието за това е един от съпрузите да е бил под 35-годишна възраст при подписването на договора за ипотечен кредит.

Законът дава право на един от съпрузите да намали годишния си облагаем доход с 200 лв. за едно ненавършило пълнолетие дете, с 400 лв. за две деца и с 600 лв. за три и повече деца. Тъй като данъкът е 10%, дължимият налог ще бъде намален съответно с 20 лв., 40 лв. или 60 лева. Отстъпката може вече да е ползвана през миналата година чрез работодателя. Но хората, които не са го направили, могат да подадат годишна данъчна декларация и да ползват отстъпката - дори да имат само доходи от заплата, и не са длъжни да подават формулярите.

 

<!--![endif]--><!--![if-->

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във