Банкеръ Daily

Финансов дневник

Намалява броят на застрахователите от ЕС, които работят у нас

През декември миналата година са получени две уведомления за застрахователни дружества, които заявяват намерение за преустановяване извършването на застрахователна дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република България, съобщиха от Комисията за финансов надзор. По този начин общо 640 фирми с регистрация в ЕС и Европейското икономическо пространство имат право да работят у нас.
За периода от януари до декември миналата година в КФН са получени документи от компетентни органи на държави членки на ЕС за желанието на десет нови застрахователни посредници от държави членки да извършват дейност в България, както и за два застрахователни посредника, които са преустановили извършването на дейност. А това означава, че 2630 застрахователни посредници от държави членки, са заявили намерение да работят у нас при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване.
През декември КФН е изпратила уведомление относно намерението на ЗАД "ДаллБогг: Живот и Здраве" АД да разшири дейността си територията на Кралство Испания при условията на свободата на предоставяне на услуги с клас  15 "Гаранции".

Осемнадесет са пък застрахователните дружества с регистрация в България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС при условията на свободата на предоставяне на услуги.  
За периода между януари и декември КФН не е изпращала уведомление до компетентните надзорни органи на държави членки на ЕС и ЕИП относно намерението на застрахователни посредници с регистрация в България да извършват на тяхна територия дейност по застрахователно посредничество. Така че в края на периода общият брой на застрахователните посредници с регистрация у нас, заявили планове да извършват дейност по застрахователно посредничество в държави членки на ЕС при условията на правото на установяване или свободата на предоставяне на услуги, се запазва на 46.  

Facebook logo
Бъдете с нас и във