Банкеръ Daily

Финансов дневник

Намалява броят на неистинските и преправени банкноти и монети

Между юли и септември в Националния център за анализ на БНБ бяха задържани общо 127 броя неистински български банкноти, циркулирали в паричното обращение. Спрямо второто тримесечие на 2022 г. те са с 48 броя по-малко. Това отбелязват от БНБ в своя периодичен преглед на емисионно–касовата дейност на централната банка. Тя представя на тримесечна база информация за тенденциите в развитието на наличнопаричното обращение и динамиката на банкнотите и монетите в обращение. Публикацията включва и анализ на характерните тенденции, наблюдавани през съответния отчетен период спрямо края на предходното тримесечие и за едногодишен период.

Делът на задържаните през третото тримесечие неистински банкноти спрямо общия брой на банкнотите в обращение към края на септември е 0.000022 процента.
В общия брой на задържаните през третото тримесечие неистински български банкноти най-голям е делът на тези от 20 лева (44.88%). Това представлява 0.000045% от общия брой на намиращите се в обращение в края на септември банкноти с този номинал.

Относително голям е и делът на неистинските банкноти от 50 лева – 40.94 на сто. С най-малък дял (2.36%) са задържаните неистински банкноти от 100 лева, които са три на брой.
В периода юли – септември са регистрирани и задържани общо 42 броя неистински български разменни монети, от които 11 броя от 2 лева, 1 брой от 1 лев и 30 броя от 50 стотинки. Относителният им дял в общия брой на монетите в обращение към края на септември 2022 г. е 0.000001 на сто.
В изпълнение на законовите си функции по извършването на експертна оценка на чуждестранни банкноти, задържани на територията на България, през третото тримесечие в БНБ са регистрирани и задържани неистински чуждестранни банкноти, както следва: 57 броя евро, циркулирали в паричното обращение, 195 броя щатски долари (в т.ч. 95 броя, циркулирали в паричното обращение) и 235 броя банкноти от други чуждестранни валути, циркулирали в паричното обращение.

При машинната обработка на постъпилите през третото тримесечие в БНБ банкноти,

като негодни* за последващо използване в паричното обращение са отделени 8.5 млн. броя банкноти.

Те представляват 4.93% от общия брой на обработените в този период банкноти. В резултат на машинната обработка на банкнотите през третото тримесечие с най-голям дял в общия брой на отделените като негодни банкноти са тези с номинал 10 лева (36.52%), следвани от банкнотите от 20 лева (29.74%) и от 5 лева (17.21%).

По-малки са дяловете на отделените като негодни банкноти от 50 и 100 лева, съответно 13.87% и 2.66 на сто.
През третото тримесечие при обработката на разменни монети в БНБ като негодни за паричното обращение бяха отделени 260 300 броя. Те представляват 1.71% от общия брой на обработените в този период разменни монети.

С по-големи дялове в общия брой на отделените през третото тримесечие негодни разменни монети са тези с номинал 2, 10, 20 и 50 стотинки. С по-малки дялове са отделените като негодни монети от 1 и 5 стотинки и от 1 и 2 лева.

 

* Негодни са българските банкноти и разменни монети, които през отчетния период са оценени от БНБ като несъответстващи на приетите стандарти за годност и поради това подлежат на унищожаване.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във