Банкеръ Daily

През юли:

Намалели са приходите на близо 35% от фирмите

Националният статистически институт проведе през август кратко бизнес изследване сред нефинансовите предприятия. Целта на изследването е да предостави информация за ефекта на извънредното положение и  на последвалата епидемична обстановка, свързана с COVID-19, върху засегнатите сектори на икономиката в страната.

От обхванатите  в анкетата предприятия 34.7% посочват, че през юли са имали намаление на приходите от продажби на стоки или услуги в сравнение с юни, 46.5% са посочили, че не е имало промяна в приходите им от продажби, а  18.4% даже отчитат  увеличение.

Разпределението по икономически дейности показва, че 44.6% от фирмите, заети  в  дейностите  "Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности" са регистрирали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги. За индустрията този относителен дял е 37.6%, а за дейностите "Търговия, транспорт и ресторантьорство" и "Строителството" - съответно по 32.8 на сто.

По отношение на наетия персонал 23.4% от предприятията са предприели стъпки за ползване на "платен отпуск" на персонала, следват "неплатен отпуск" - 12.7%, и "дистанционна форма на работа" - 10.7 на сто. Освобождаване или съкращаване на наети лица са извършили 7.9% от участвалите в анкетата предприятия.

За следващия месец 93.4% от анкетираните фирми прогнозират, че ще продължат настоящата си дейност, 3.4% - че ще преустановят временно дейността си, а 1.4% - че ще прекратят дейността си.

Facebook logo
Бъдете с нас и във