Банкеръ Daily

Финансов дневник

Накъде след проверката на ЕЦБ в българските банки?

Приключилият преглед на качеството на активите и стрес-тестовете в подбраните от ЕЦБ шест български банки се смятат за една от най-важните, ако не и най-важната стъпка по пътя на страната ни за присъединяване към валутно-обменния механизъм ERM II, по-известен като "чакалнята на еврозоната". Позицията на Европейската централна банка е от съществено значение сега, след като правителството и БНБ преди около година категорично изразиха желанието си за едновременно присъединяване на България към ERM II и Банковия съюз. По същество това е вид застраховка за страната, че няма да получи покана само за членство в Банковия съюз и да  продължи да чака допуск до „чакалнята за еврото“.

Логичният въпрос, който изникна след проверката на ЕЦБ, е какво следва и как резултатите от нея се отразяват на кандидатурата на страната ни за ERM II и Единния надзорен механизъм.

По този повод "Банкеръ" потърси

мнението на подуправителя на БНБ и ръководител на управление "Банков надзор" Радослав Миленков.

Запитан за неговия прочит на резултатите, подуправителят и отговарящ за управление „Банков надзор“ цитира прессъобщението на БНБ от 25 юли, където бе посочено, че тези резултати потвърждават устойчивостта на българската банкова система като цяло.

"Прегледът на качеството на активите и стрес тестовете са преди всичко пруденциално, а не счетоводно упражнение. Пруденциалният характер на оценката на ЕЦБ потвърди аргументите в полза на провежданата антициклична надзорна политика на БНБ. Акумулирането и поддържането на капиталови буфери в банките позволява използването им при реализация на негативни икономически развития", посочи още Миленков. 

Тук е мястото да напомним какви бяха констатациите на ЕЦБ, оповестени  преди седмица. В тях бе обобщено, че: "четири от шестте банки, които бяха обект на цялостната оценка – УниКредит Булбанк АД, Банка ДСК ЕАД, Обединена българска банка АД и Централна кооперативна банка АД – нямат капиталов недостиг, тъй като резултатите им не попадат под съответните прагове, използвани в прегледа на качеството на активите и стрес теста.  Резултатите на Първа инвестиционна банка АД попадат под прага за съотношението на БСК1 от 8%, използван както в прегледа на качеството на активите, така и в базовия сценарий на стрес теста, а също и под прага от 5,5% в утежнения сценарий на стрес теста. Резултатите на Инвестбанк АД попадат под прага за съотношението на БСК1 от 8%, използван в базовия сценарий на стрес теста, както и под прага от 5,5% в утежнения сценарий на стрес теста."

Минути след като ЕЦБ публикува резултатите Инвестбанк и ПИБ коментираха констатациите. В официалната си позиция ПИБ заяви, че при прилагането на негативния сценарий на стрес теста, включващ неблагоприятни икономически дисбаланси и продължителен спад в икономиката на страната, банката би имала нужда да изгради допълнителен капиталов буфер от 262.9 млн. евро. Към 30 юни т.г. ПИБ вече е осигурила 130 млн. евро от допълнителния капиталов буфер и ще допълни оставащата сума от 133 млн. евро с печалбата от дейността си, с де-рискинг на кредитния портфейл, както и с други допустими мерки.

Инвестбанк подчерта, че за допълнително укрепване на капиталовата позиция ще продължи да води умерено консервативна политика по отношение на управлението на риска, като диверсифицира и преструктурира активите си. Финансовият резултат ще бъде капитализиран, като не се предвижда разпределение на дивиденти.

Прави впечатление, че и в позицията на БНБ, и в тази на колегите им от Франкфурт се казва, че 

българските банкови органи "ще предприемат последващи действия"

въз основа на направените констатации. В тази връзка ръководителят на Банковия надзор Радослв Миленков казва следното: 

"Действията ще включват всички инструменти, допустими в съответствие с механизма за установяване на тясно сътрудничество и които са  в строго съответствие с мандата на централната банка и съответната регулаторна рамка." И уточнява, че понастоящем са подготвени първоначални проекти в рамките на изискванията на процедурата за тясно сътрудничество и протича процес на взаимно информиране между БНБ, ЕЦБ и банките. Относно самото установяване на тясно сътрудничество между БНБ и ЕЦБ, сроковете и напредъка по този процес, подуправителят на БНБ се позова на Решение на ЕЦБ от 31 януари 2014 г. (ЕЦБ/2014/5).

Може да допуснем, че датата за установяване на тясно сътрудничество, а оттам и 

членство в Единния надзорен механизъм (ЕНМ)

ще бъде фиксирана, след като БНБ и банките предложат на Франкфурт достатъчно добри мерки по направените при прегледа констатации. Както стана дума, присъединяването ни към ЕНМ е обвързано с влизането в ERM II. Формално "зелена светлина" следва да получим от Еврогрупата (съветът на финансовите министри на държавите от еврозоната плюс Дания) и ЕЦБ. Неформално обаче подкрепата си трябва да декларира и Европейската комисия.

Затова ще припомним, че 

България пое и допълнителни ангажименти.

В свое становище от юни 2018 г. Еврогрупата призова българските власти "да извършат задълбочено реформите в областта на съдебната система, борбата с корупцията и с организираната престъпност предвид тяхната важност за стабилността и целостта на финансовата система". Тоест и в този процес има субективни критерии, подобни на онези за приемането ни в Шенген. 

Ключов ще е и дневният ред на Европейския съюз в следващите месеци.

Следващото заседание на Еврогрупата е насрочено за октомври. Тогава е най-оптимистичният срок за разглеждането на българската кандидатура. В същото време обаче ще бъде конституирана и новата Еврокомисия на Урсула Фон дер Лайен. Освен това ЕЦБ вече ще бъде управлявана от Кристин Лагард. Не бива да бъдат подценявани и въпросите около Брексит и напрежението с Лондон, които следва да бъдат преодолени до 31 октомври. 

Иначе стандартният престой в "чакалнята на еврозоната" е около три години. Но реалната смяна на лева с еврото зависи както от стриктното изпълнение на Маастрихтските критерии, така и от реалната конвергенция - сближаване на доходите и жизнения стандарт на българите с тези в страните от еврозоната. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във