Банкеръ Daily

Финансов дневник

Най-големите чужди инвестиции в България са от Люксембург

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната ни са от Люксембург. Това показват данните на БНБ за преките чуждестранни инвестиции в периода януари-юли 2021 година. Отчетеният поток от Люксембург е в размер на 457.9 млн. евро. На следващо място са Нидерландия (253.8 млн. евро) и Германия (120.4 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци са към Чехия (238.5 млн. евро) и Швейцария (160.6 млн. евро).

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в страната за януари – юли 2021 г., отчетени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, е положителен в размер на 630.4 млн. евро (1% от БВП), като намалява с 1.108 млрд. евро (63.7%) спрямо този за януари – юли 2020 година. През юли 2021 г. потокът е положителен и възлиза на 170.5 млн. евро, при положителен поток от 978.6 млн. евро за юли 2020 година.

Дяловият капитал е отрицателен и възлиза на 15.5 млн. евро за януари – юли 2021 г. Той е по-малък със 187 млн. евро от този за седемте месеца на миналата година, който е положителен в размер на 171.5 млн. евро.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 2.7 млн. евро, при отрицателен нетен поток от 1.1 млн. евро за януари – юли 2020 г. 

Статия Реинвестиране на печалба е положителна и възлиза на 1045.5 млн. евро, при положителна стойност от 609.1 млн. евро за януари – юли 2020 г.

Нетният поток по подстатия Дългови инструменти е отрицателен и възлиза на 399.7 млн. евро, при положителна стойност от 958.2 млн. евро в същия период на миналата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във