Банкеръ Daily

Финансов дневник

Най-дребните депозити продължават да се стопяват

Продължава тенденцията малките депозити на домакинствата в банките да се стопяват. Става дума за влоговете с най-дребни суми до 1000 лв., до 2500 лв. и до 5000 лева. Това показва публикуваната на 9 ноември статистика на БНБ, която обхваща първите девет месеца на 2021 година.

Най-вероятната причина е повишава на необходимостта от средства за покриване на текущи разходи в кризисните времена, както и oтpицaтeлнaтa дoxoднocт пo cпecтявaниятa в бaнĸитe. Фактор със сигурност е и покачването на таксите по обслужването на депозитите, което е принудило част от хората да обединят свои сметки. Ще припомним и че от няколко месеца по-големите банки у нас престанаха да откриват срочни депозити и след изтичане на заварените договори преоформят парите на спестителите в разплащателни сметки, върху които се начисляват месечни такси за обслужва, както и тарифи при теглене и внасяне.

В резултат на годишна база общо броят на влоговете на домакинствата и нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД), намаляват с над 68 хиляди (2.0%). Абсолютният брой на депозитите до 1000 лв. намалява с  над 255 хиляди, а размерът им - с 47 085 000 лева. Броят на влоговете между 1000 и 2500 лв. намалява с над 38 хиляди, а обемът им с 68 587 000 лева. При влоговете между 2500 и  5000 лв. броят е по-малък с над 17 хиляди, а размерът им - с 61 678 000 лева.

Въпреки всичко размерът на депозитите на домакинствата и НТООД в края на септември 2021 г. нараства на годишна база с 10.9% и достига 64.508 млрд. лева. В общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 50 хил. до 100 хил. лв. с дял от 17.3%, отчита БНБ.

При влоговете на бизнеса се забелязва ръст и при броя им, и при техния обем. В края на септември 2021 г. те са 604 хил. броя, като се отчита ръст от 3.4% спрямо края на същия месец на 2020 г. Размерът на тези депозити е 31.609 млрд. лева като на годишна база той нараства с 10.8%, а Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на депозитите за сектора са Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (25.1%), Преработваща промишленост (14.1%) и Строителство (9%). Към края на септември 2021 г. в общата сума на депозитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 51 на сто.

При финансовите предприятия отново се наблюдават покачвания на влоговете. Депозитите са 6.9 хил. броя, като се отчита ръст от 1.7% спрямо края на същия месец на миналата година. Размерът на тези депозити е 4.218 млрд. лева, като на годишна база той нараства с 36.3 процента. В общата сума на депозитите на финансовите предприятия преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 89.4 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във