Банкеръ Daily

Финансов дневник

Най-често фалшифицират банкнотата от 20 лева

През първото тримесечие на 2021 г. БНБ е задържала общо 217 броя неистински банкноти, циркулирали в паричното обращение. Спрямо четвъртото тримесечие на 2020  г. те са с 4 броя повече, показва прегледа на емисионно-касовата дейност на централната банка.

От данните става ясно, че в общия брой на задържаните неистински банкноти най-голям е делът на тези с номинал 20 лева - 45.16%. Неистинските банкноти от 50 лева са с дял от 25.35% в общия брой на задържаните през отчетния период неистински банкноти. Неистинските банкноти от 10 лева са с дял от 10.14%, а тези от 100 лева са с дял от 19.35%.

Задържаните банкноти от чуждестранна валута

От БНБ съобщават, че в изпълнение на законовите си функции по извършването на експертна оценка на чуждестранни банкноти, задържани на територията на България, през първото тримесечие на 2021 г. в БНБ бяха регистрирани и задържани неистински чуждестранни банкноти, както следва: 4833 броя евро (в т.ч. 125 броя циркулирали в паричното обращение), 10 266 броя щатски долари (в т.ч. 70 броя циркулирали в паричното обращение) и 274 броя банкноти от други чуждестранни валути (в т.ч. 9 броя циркулирали в паричното обращение).

От общата статистика става ясно, че за едногодишен период броят на банкнотите в обращение се увеличи с 33.7 млн. лв (7.1%), а стойността им с 2765.8 млн. лв. (15.4%). Запазва се тенденцията от предходните периоди на изпреварващ годишен темп на нарастване в налично паричното обращение на броя на банкнотите с високи номинали (50 и 100 лева) в сравнение с останалите номинали.

Спрямо края на март 2020 г. в структурата по брой на банкнотите в обращение нараснаха дяловете на номиналите от 50 и 100 лева, като по-голямо е нарастването на дела на банкнотите от 50 лева – с 4.13 процентни пункта. Спрямо същия период дяловете на банкнотите от 5, 10 и 20  лева намаляха, като с най-голямо намаление е делът на банкнотите от 20 лева – с 0.72 процентни пункта.

Facebook logo
Бъдете с нас и във