Банкеръ Weekly

Световната банка препоръча КФН да е финансово независима

Надзорът в застраховането минава на високи обороти

Надзорните проверки на застрахователите да се съсредоточат върху ценообразуването на премиите и върху риска

Голямо надзорно вършане в застрахователния сектор предстои на Комисията за финансов надзор, ако държи да изпълни всички препоръки, отправени към нея в доклада на Световната банка по Програма за оценка на финансовия сектор (Financial Sector Assessment Program - FSAP). Той бе публикуван на 22 юни 2017-а. Най-критичният проблем, посочен в него, е, че КФН трябва да е независима от изпълнителната власт. Изпълнението на това изискване предполага комисията да се самоиздържа от таксите, събрани от поднадзорните лица, а не да зависи от парите на бюджета, както е в момента.

Ще припомним, че още миналата година бяха разработени промени в Закона за КФН, които създават предпоставки тя да мине на самоиздръжка, но предсрочните парламентарни избори провалиха обсъждането и приемането му.

Сега проектозаконът със съответните промени е представен на интернет страницата на Министерството на финансите за обществено обсъждане, така както изисква българското законодателство. Но е добре разглеждането и приемането му да получи приоритет в Народното събрание. Защото от създаването на нормативни условия за финансова независимост на КФН зависи изпълнението на всички останали препоръки на Световната банка. А те са свързани най-вече с повишаването на надзорния капацитет на комисията. Сега тя разполага с четирима надзорни инспектори, които трябва да осъществяват строг, постоянен и безкомпромисен надзор върху 50 застрахователни компании и над 400 застрахователни брокери. Ясно е, че трябва да бъдат назначени нови хора, да им се осигури подобаващо възнаграждение и обучение, както и правна защита, за да могат те ефективно да си вършат работата.

А работа в този сектор има много и това също става ясно от доклада на Световната банка. Специално за застрахователния бизнес в него се казва следното: "Най-големият проблем е, че хората купуват застраховки само защото са задължителни (или като отговорност за моторни превозни средства, или когато дадено превозно средство се наема или използва като обезпечение). Застрахователите смятат също, че трябва да се обърне внимание на липсата на осведоменост и изглеждат готови да си сътрудничат с правителството, за да повишат осведомеността и цялостната финансова грамотност. Всички засегнати застрахователни представители се занимават с нивото на конкуренция на пазара на автомобилни застраховки. Както големите, така и малките застрахователи отчитат равнището на ценова конкуренция и смятат, че някои компании значително подценяват риска.

Подценяването често се свързва с недостатъчни резерви за покриване на загуби. При неотдавнашния преглед на балансите на застрахователите се оформи заключението, че нивото на техническите резерви за загуби надвишава значително изискваното равнище. Препоръчва се обаче КФН да проведе поредица от тематични прегледи, които се съсредоточават върху адекватността на премиите, когато са налице достатъчно надзорни ресурси".

Световната банка препоръчва на КФН да извърши специални надзорни прегледи на механизмите за формиране на застрахователните премии - дали те отговарят на поетия риск, дали има дъмпинг на цените на застраховките, заделят ли се нужните технически резерви по предоставените застраховки. Всичко това изисква много време и усилия, както и съответното количество експерти. Но пък пазарното поведение на участниците на застрахователния пазар отдавна е много болна тема и ако КФН започне масови проверки, така както препоръчва Световната банка, резултатите от тях вероятно ще са доста травмиращи за много дружества.

Facebook logo
Бъдете с нас и във