Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Надзорът спря временно търговото предложение за "Булстрад "

Скоро борсовата камбанка няма да бие за "Булстрад"

Комисията за финансов надзор издаде временна забрана за публикуване на търговото предложение от "Ти Би Ай България" ЕАД. Дружеството възнамерява да изкупи останалите акции от капитала на ЗАД "Булстрад Виена иншурънс груп-София". Става въпрос за 10 000 обикновени, безналични, свободно прехвърляеми дялови книжа, които са извън портфейла на мажоритарния собственик в момента. Това е записано в решение на Комисията за финансов надзор и става ясно от провелото се на 10 октомври заседание. "Ти Би Ай България" ще има право да изкупи акциите с право на глас на останалите акционери, след одобряване на предложението от Комисията за финансов надзор.

Припомняме, че в края на септември "Ти Би Ай България", обяви, че 41 акционери, притежаващи 9559 акции, са приели търговото предложение. Вследствие на това мажоритарният собственик контролира общо 3 127 899 броя, представляващи 99.38 % от книжата с право на глас в застрахователното дружеството.

В мотивите си към новото коригирано предложение КФН посочва, че е необходимо да се извърши корекция на информацията в документите по отношение на срока за приемане на офертата за изкупуване, както и по условията и реда за провеждане на процедурата. От регулатора изискват да се прецизират срокът за прехвърляне на акциите и заплащане на цената за тях. В документите е посочен седемдневен срок за това, а всъщност  законоустановеният срок е 7 работни дни. В търговото предложение трябва изрично да се посочи, че всички разходи по изкупуването на акциите са за сметка на предложителя, в случая "Ти Би Ай България" ЕАД.

Мажоритарният собственик предлага по 44.78 лв. за една акция. Още при представянето на офертата си към останалите акционери от "Ти Би Ай България" обявиха своето намерение да отпишат "Булстрад" от регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор. А това означава и спиране на търговията с акциите на дружеството на "БФБ-София".

Това е поредното дружество, чиито собственици предприема процедурата по отписване от борсовата търговия. От началото на тази година това направиха "колегите" им от ЗД "Евроинс" АД, както и от "Биовет" АД, "Велде България" АД (бившето "Лесопласт-Троян"), "Унипак" АД, "Дружба стъкларски заводи" АД, "Унифарм" АД и "Складова техника" АД.

"Булстрад Виена Иншурънс Груп" се занимава основно със застраховане и презастраховане (съгласно разрешение от 1998 г.). Марката е с 55-годишна история, като през годините дружеството разширява клоновата си мрежа в страната, чрез която предлага повече от 100 различни продукти, обслужващи промишлеността, финансовия сектор, транспорта, търговията, строителството, туризма и потребностите на индивидуални клиенти и фирми.

За покриването на специфични им нужди "Булстрад Виена Иншурънс Груп" учредява няколко  дъщерни компании: "Булстрад  Живот" АД (1994 г.) за различни видове застраховки "Живот", "Булстрад Сървисиз енд Кънсалтинг" ООД (1998 г.) за осъществяване на стопанска дейност, включително отдаване на коли под наем, "Булстрад Здравно осигуряване" АД (2003 г.), преименувано през 2007 г. на "Булстрад Здраве" АД, за доброволно здравно осигуряване на корпоративни и индивидуални клиенти и "Булстрад Здраве" АД (април 2009 г.) е преименувано "Булстрад Здраве Виена Иншуранс Груп" АД.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във