Банкеръ Weekly

Финансов дневник

НАДЗОРНИЦИТЕ В SG ЕКСПРЕСБАНК - БЕЗ ЗАПЛАТИ

Акционерите на SG ЕКСПРЕСБАНК последваха примера на собствениците на повечето останали големи кредитни институции в България и решиха през 2005 г. банката да не раздава дивидент. На общото й събрание, проведено на 23 юни 2005 г. в централата във Варна, бе гласувано с цялата печалба от 22.1 млн. лв. за 2004 г. да бъде увеличен собственият капитал на SG ЕКСПРЕСБАНК. Във фонд Резервен ще бъдат заделени 1.5 млн. лв., а останалите 20.6 млн. лв. ще отидат в резерви с общо предназначение. Там ще бъдат отнесени и 62.6 хил. лв. неразпределена печалба от минали години. Тези два фонда са част от собствения капитал на банката, а увеличаването му ще й позволи да отпуска повече на брой и по-големи кредити. Ще припомним, че според Закона за банките кредитните институции могат да предоставят на една фирма или на група свързани лица заем, чийто размер не надхвърля 25% от собствения капитал на банката.Според доклада на изпълнителните директори на SG ЕКСПРЕСБАНК, в чийто капитал френската финансова група Сосиете Женерал притежава дял от 97.95%, печалбата на варненската кредитна институция през 2004-а е нараснала с 44% в сравнение с 2003 година. Балансовото й число се е увеличило с 18% и в края на 2004 г. е 782 млн. лева. Кредитите, отпуснати на граждани, са се повишили с 40% , като общият им размер е достигнал 229 млн. лева. Заемите за корпоративни клиенти са нараснали с 19% и към 31 декември 2004 г. са 306 млн. лева.Общото събрание на банката взе решение да увеличи състава на надзорния й съвет от четирима на петима души. От него бяха освободени Роже Сервоне и Жак Турнебиз, а за нови членове бяха избрани Филип Виге, Пиер Брусо и Емануел Пио. Тримата нови членове на надзорния съвет са изградили цялата си кариера в структурите на Сосиете Женерал. Филип Виге е започнал работа в групата през 1971 година. Бил е шеф на службата за оценка на риска, главен изпълнителен директор на дъщерната банка на Сосиете Женерал в Канада и ръководител на службата за вътрешен контрол на френската група. В момента е заместник-шеф на направлението, занимаващо се с банковите услуги за граждани и малки и средни предприятия в чужбина.Пиер Брусо е започнал кариерата си като служител в главна инспекция на Сосиете Женерал и през годините е бил директор на групата Еври и Болонь сюр Сен , а сега е търговски директор на Банк Ор Франс Метрополитен де ла Сосиете Женерал.Емануел Пио е отговарял за международната клиентела на Сосиете Женерал, а сега е началник на международната мрежа и мрежа за услуги за граждани и малки и средни предприятия.Акционерите решиха надзорниците на SG ЕКСПРЕСБАНК да не получават възнаграждения за работата си и по тази причина ги освободиха от ангажимента да блокират по сметки в банката определена сума пари, като гаранция за управлението. По решение на общото събрание на банката от нейно име договорите на членовете на надзорния съвет ще бъдат подписани от главният изпълнителен директор и председател на управителния съвет Филип Лот.Освен промяна в надзорния съвет акционерите гласуваха да бъде коригирано и името на банката. Тя ще се казва Сосиете Женерал ЕКСПРЕСБАНК, а не както досега - SG ЕКСПРЕСБАНК. Като се има предвид, че SG е съкращение от Сосиете Женерал, изменението във фирменото наименование не е чак толкова значително, но за да бъде направено, банката първо трябва да получи разрешение от БНБ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във