Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Надянаха ни мониторинг по "Зелена карта"

Факсимиле от документа за обявяване на мониторинга, който само "БАНКЕРЪ" притежава.
S 250 fe4f2be5 ff16 453c 8705 488e67a3ba98

България е поставена под мониторинг по "Зелена карта" на автомобилните застраховки от тази седмица заради влошаването на ликвидността и платежоспособността на сектора. 

Мониторингът е наложен на 1 декември с писмо от Съвета на Бюрата, подписано от генералния  му секретар Грит Флоре. То обаче е  изпратено на 7 декември, а  е получено в България на 10 декември.

Санкцията е наложена от Съвета на бюрата "Зелена карта", тъй като структури  от страната  не плащат  щети от катастрофи с български автомобили в чужбина. На този етап страната остава в гаранционната схема и проблемът няма да засегне водачите, които пътуват зад граница.

Националното бюро "Зелена карта" трябва да внесе гаранция от 20 млн. евро до 31 март 2019 година.

Ситуацията на застрахователния ни пазар крие  висок риск за негативни  ефекти - евентуални фалити -  в краткосрочен и  средносрочен период. Националното ни бюро е длъжно да внесе гаранция във възможно най-кратки срокове, но не по-късно от 31 март 2019-а. Както и да сключи презастрахователен договор. Стойността на гаранцията се оценява на около 20 млн. евро. Всичко това ще доведе до по-високи вноски от страна на застрахователите, което пък на свой ред ще рефлектира в ново повишаване на цената на задължителната застраховка "Гражданска отговорност".

Освен това Националното ни бюро трябва да предоставя месечен отчет за напредъка по създаването на посочените по-горе финансови гаранции, както и да продължи да предоставя месечните финансови отчети на Комитета за наблюдение и всяка друга информация, която Комитетът може да изисква междувременно, се посочва в писмото на Грит Флоре до българските му колеги.

Грит Флоре пише, че решението за налагане на мониторинг на България е взето в интерес на съхраняване на системата "Зелена карта" и на Националното  бюро на българските автомобилни застрахователи. Оставаме на ваше разположение за евентуално сътрудничество, което може да ви бъде необходимо при изпълнение на решението, завършва Грит Флоре.

До мораториума се стигна, след като няколко застрахователи отказаха да плащат част от претенциите, предявени по  системата "Зелена карта" заради застрахователни измами на територията предимно на Румъния и Италия. В повечето случаи става дума за румънски граждани, които закупуват коли на старо от България на името на малоимотни и необразовани българи и си вадят застрахователните полици също на тяхно име. Проблемът със застрахователните измами в Румъния бе повдигнат и от премиера Бойко Борисов по време на парламентарния дебат във  връзка с фалита на кипърския застраховател "Олимпик". Тогава Борисов заяви, че имал данни, че 42% от катастрофите в Румъния били с автомобили с български регистрационни табели. Беше разпоредено на полицейските аташета да проверят ситуацията.

По изчисления на бившия заместникс-председател на КФН Борислав Богоев по тази схема всяка година от България изтичат над 100 млн. евро при общо към 700-800 млн. лв. премиен приход по "Гражданска отговорност".

 

Каре

Сертификатът

Сертификат "Зелена карта" е международен сертификат за застраховка, издаван от името на Национално бюро в съответствие с Препоръка № 5, приета на 25 януари 1949 г. от Подкомитета на Комитета по сухопътен транспорт на Икономическата комисия на Организацията на обединените нации за Европа.

Сертификатът "Зелена карта" е признат от властите на всички държави, членуващи в системата "Зелена карта"  като документ, който удостоверява, че носителят му притежава валидна застраховка "Гражданска отговорност", покриваща минималните задължителни лимити на отговорност към трети лица, изисквани от закона в посетената страна.

Сертификатът "Зелена карта" покрива отговорността на водача на моторното превозно средство в трета държава, в случай че той  причини виновно  имуществени и/или неимуществени вреди на трети лица.

Сертификат "Зелена карта" се издава заедно с полицата по застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите" без допълнителна премия или друго плащане от ползвателя на застрахователни услуги. Документът важи за всички страни членки на Европейския съюз плюс Швейцария.

Сертификат "Зелена карта" е задължителен при пътуване в държавите от системата, които са извън ЕИП:  Албания, Мароко, Босна и Херцеговина, Русия, Беларус Молдова, Македония, Тунис, Израел, Турция, Иран, Украйна, Черна Гора, Азербайджан. Косово не е член на системата "Зелена карта". Водачите на МПС с българска регистрация, преминаващи през тази територия, трябва да се снабдят на влизане на граничния пункт със застраховка "Гражданска отговорност", валидна за Косово.

Facebook logo
Бъдете с нас и във