Банкеръ Weekly

Финансов дневник

НАДЦАКВАНЕТО ЗА БИОХИМ ЗАПОЧНА

Банк Аустрия и консорциумът между РОСЕКСИМБАНК и руската Межпромбанк се очертават като основните конкуренти за покупката на БИОХИМ, твърдят финансисти, претендиращи, че имат поглед върху офертите и на тримата кандидати. Според тях австрийците и българо-руският консорциум са предложили по над 100 млн. лв. за 99.56% от капитала на БИОХИМ, докато третият кандидат - консорциум, в който участват ХЕБРОСБАНК и инвестиционният фонд Шарлеман кепитал, контролирани от Риджънт Пасифик Груп, предлага по-малко от 100 млн. лева. И трите оферти бяха отворени точно в 17 часа на 21 май, в присъствието на членовете на съвета на директорите на Банковата консолидационна компания, на представители на тримата кандидат-купувачи и на медиите.Финансовият министър Милен Велчев и изпълнителната директорка на БКК Нели Кордовска потвърдиха, че и трите предложения отговарят на условията, поставени за участие в конкурса - цената за БИОХИМ да не е по-ниска от 95 млн. лв., да има отделна оферта за задбалансовите активи на продаваната банка (които са малко над 450 млн. лв.) и документи, легитимиращи купувачите и произхода на средствата, с които те ще платят за БИОХИМ.Според Велчев БКК ще оценява предложенията по няколко критерия. Освен цената за цялата банка в днешното й състояние ние сме поискали и цена за необслужваните й кредити, които са отнесени в задбалансовите й активи. Тя може да бъде сравнена с цената, която е предложила за тях Креди Сюис Фърст Бостън (бел. ред - тя е около 11.5 млн. лв. за дългове с общ размер на главницата от 200 млн. лв. и натрупани по тях лихви от 250 млн. лева.). Ако цената, предложена от Креди Сюис Фърст Бостън, е по-висока, тези кредити ще бъдат извадени от активите на БИОХИМ и ще бъдат продавани отделно, заяви финансовият министър.Друг критерий за оценка на офертите е дали в тях се предлагат съществени изменения и допълнения в проектодоговорите, изработени от БКК. Компанията се интересува най-вече от допълнителните гаранции, които кандидат-купувачите евентуално ще поискат от нея. На трето място са изискванията, свързани с финансовата стабилност на купувача и за легален произход на средствата, с които той ще плати за покупката на БИОХИМ. На четвърто място е репутацията на кандидат-купувачите: спазват ли нормативните и подзаконовите актове, финансовото и данъчното законодателство, включително и законите срещу пране на мръсни пари.Твърди се, че най-висока цена за БИОХИМ е предложила Банк Аустрия, но в същото време тя е поискала БКК да й предостави твърде големи гаранции за евентуалните рискове от загуби, свързани с правни спорове или укрити задължения на БИОХИМ. Някои финансисти смятат, че размерът на тези гаранции достига до 50% от предложената от Банк Аустрия цена.Сумата, която консорциумът РОСЕКСИМБАНК - Межпромбанк е готов да плати за БИОХИМ, е малко по-ниска от тази на Банк Аустрия. Но той не е поставил никакво допълнително искане за големи гаранции от страна на БКК. Консорциумът е декларирал, че ще плати на консолидационната компания 10% от сумата, която ще получи от продажбата на отнесените задбалансово необслужваните кредити на БИОХИМ. Освен това той е предложил в рамките на три години, след като купи банката, да плаща на БКК по 10% от печалбата й след облагане с данъци. Главният изпълнителен директор на РОСЕКСИМБАНК Владимир Владимиров подчерта, че руската Межпромбанк обслужва големи предприятия от руския военнопромишлен комплекс и от нефтената промишленост. Според него те могат да съдействат за развитието на заводи като Арсенал - Казанлък, които са получили кредити от БИОХИМ, и за изправянето на крака на рафинерията Нова Плама, която й дължи 67.5 млн. лева.При отварянето на офертите Милен Велчев не пропусна да спомене пред медиите, че в момента Нова Плама обжалва пред съда задълженията си към БИОХИМ и ако в крайна сметка претенциите на рафинерията бъдат уважени, БКК ще покрие евентуалните загуби на купувача от негативния изход на това дело.Изпълнителната директорка на консолидационната компания Нели Кордовска заяви, че трите оферти ще бъдат разгледани и най-късно до две седмици БКК ще определи кои ще са предпочитаните купувачи Преговорите с тях ще продължат още месец и половина. В този период те ще могат да подобряват офертите си. След това БКК ще определи крайният купувач на БИОХИМ, който трябва да плати предложената цена не по-късно от 100 дни след подписването на договора за покупко-продажба. При това положение вероятно тази безкрайна процедура ще приключи в късната есен.

Facebook logo
Бъдете с нас и във