Банкеръ Weekly

Финансов дневник

НАД МИЛИОН ЗА ЕЛЕКТРОННОТО РАЗПЛАЩАНЕ

Софийската фирма Датамакс е предложила цена от 1.09 млн. лв. за поръчката Разработване на среда, осигуряваща електронни разплащания в процеса за предоставяне на административни услуги по електронен път, съобщиха 28 март от Министерството на държавната администрация и административната реформа. Цената включва безплатно гаранционно обслужване и поддръжка за период от три години след пускането на системата.
Според информационната система Дакси, едноличен собственик на Датамакс е Георги Маринов. Юридическото лице държи 99% от собствеността на Изипей АД, която се занимава с откриването, поддържането и оперирането с текущи сметки и 66 на сто от Икредит АД, с основна дейност управлението на бази от данни.
На 28 март станаха ясни резултатите и от друга обществена поръчка, обявена от ведомството на Николай Василев - Организиране и провеждане на специализирано обучение по английски език за работа с институциите на Европейския съюз. Документи за участие подадоха двама кандидати - дружеството Хоризонти и консорциумът между Национален педагогически център и Магистра ООД. След разглеждането на офертите комисията, назначена да проведе процедурата, отстрани от участие консорциума поради неизрядност на част от изискуемите книжа. Така до втория етап - отваряне на ценовото предложение, бе допуснато само Хоризонти. Неговото предложение е 331.31 лв. на един обучаем за две нива (общо 240 учебни часа). Цената включва разходите за организиране и изпълнение на обучението, оригиналните учебни и помощни материали и издаване на документите и сертификатите за завършено ниво. И двете обществени поръчки са по Оперативната програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във