Банкеръ Weekly

Финансов дневник

Над 5 млрд. лв. чакат дупките по общинските пътища

Местната власт иска да се заделят по 300 млн. лв годишно от държавния бюджет

S 250 4fd63119 f9c5 4e2a a19f e5bd321ee46c
S 250 0abb1dd1 5da0 4a3a a77d ccebd1ddfa9f
S 250 e79c13ba c8d1 48a2 8ab1 81099288b412

"Пресметнахме, че   "само"  5.3 млрд. лв. ще струва   да бъде  спасена  общинската пътна мрежа от окаяното й състояние, довериха за „БАНКЕРЪ”  хората от Националното сдружение на общините в Република България. Това е изводът от направения анализ на експлоатационното състояние на тези пътища  от гледна точка на  необходимия  финансов ресурс за ремонта им, за реконструкцията им и за превантивната им поддръжка.

 

Според обобщените   данни  от местните администрации около 1200 общински пътя са в лошо състояние, около 900 са в незадоволително и едва 200 шосета заслужават оценка  около "Отличен".

Процентно, около 60% от общинските пътища (или части от тях) имат нужда от ремонт или от реконструкция. Това означава, че  повече от половината или значителна площ от настилката на тези пътища е повредена, по нея са образувани коловози, има  деформации. Общата дължина (на база на представената  информация  от 260 общини) на пътищата, нуждаещи се  от ремонт или  реконструкция е  11 250 км. 

По представените данни от общините  над 380 съоръжения (в т.ч. мостове, пътни надлези и подлези, водостоци) са в лошо състояние, част от тях - направо в аварийно, и едва 86 - в отлично.

Анализът е изпратен на регионалното министерство и общините чакат неговото становище  и някакви действия, поясни за „БАНКЕРЪ” Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ.

Държавата трябва да прекрати порочната си практика да се стиска за общинските пътища. Това е прецедент – за репубилканската пътна мрежа да се дават 3-4 пъти повече пари за поддръжка и ремонт, отколкото за пътищата по места”. Това комернтира специално за „БАНКЕРЪ” Гинка Чавдарова, бивш дългогодишен шеф на Сдружението на общините, сега консултант на свободна практика.

„Да, общинската пътна мрежа е доста по – евтина, защото пътищата са доста по-тесни и самото им строителство и ремонт гълтат много по-малко средства по норматив. Но  в ЕС цитираното от мен съотношение е 2 към 1, а не 4 към едно”, каза още Чавдарова. Пренебрежителното отношение към общинската пътна мрежа е странно от гледна точка на здравата логика  - сега   да се прибереш у дома, след като излезеш от магистралата или от първокласния път е равнозначно  да хващаш пътя „за ада”, каза още Чавдарова.

Специалистите заключават от изнесените данни, че  за да се нормализира   състоянието на общинската пътна мрежа, са необходими около 5, 3 млрд. лв.  Очевидно  този ресурс не може да бъде осигурен чрез какъвто й да ръст на целевата субсидия за капиталови разходи на общините, нито чрез допълнителни трансфери с ПМС текущо през годината, признават от НСОРБ.

Анализът  показва , че и европейският ресурс също не предлага  решение – за информация, със средства от Програмата за развитие на селските райони от 2007 г. досега са реконструирани едва 902 км или по-малко от една десета от нуждаещите се от ремонт шосета.

България изостава в частта за местните пътища  както от „слабаците” в ЕС, така  и от съседите си, които не са в състава на Евросъюза.

До приемането на България в ЕС през 2007 г. Португалия е най-бедната държава-членка, с отчайваща пътна инфраструктура. Сега страната има 68 732 км мрежа от пътища, от които почти 3000 км са част от 44-магистрална система.  Поддръжката на общинските пътища е перфектна.

Автомагистралите в Сърбия (на сръбски: Аутопут) към  2016 година са 5 на брой. Общата дължина на изградените автомагистрални пътища в страната към началото на 2019 година е 962 км. Но западната ни съседка не жали пари и за общинската пътна мрежа - по последни данни Сърбия е в процес на инвестиране  в нея на 2.4 млрд. евро.

В съседката Македония пък преди 2 години личнo прeмиeрът Зoрaн Зaeв дaдe cтaрт нa cтрoитeлcтвoтo нa мaгиcтрaлaтa oт Рaнкoвцe дo Кривa Пaлaнкa, нeдaлeч oт бългaрcкaтa грaницa. Мaгиcтрaлaтa e c дължинa oт 23 килoмeтрa и нeйнoтo cтрoитeлcтвo ще приключи дo 2021 г.

УС на НСОРБ предлага създаване на Национална програма „Общински пътища“ с годишен бюджет от 300 млн. лв., които да осигури  държавният ни  бюджет. Програмата трябва да се администрира от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, по подобие на националните програми, които  управлява  МОН. Критериите за достъп на общините до Програмата следва  да отчитат състоянието на отсечките, както и разпределението им по райони за планиране и да бъдат изработени съвместно с НСОРБ. Предложението за създаване на програмата ще бъде внесено като част от пакета предложения на НСОРБ по Бюджет 2021.

Според  предоставените данни от общините, за около 600 общински пътя са  разработени инвестиционни проекти за ремонт или за реконструкцията им.Те са  в различна фаза на проектиране - технически или работен проект. Ремонтът или рехабилитацията на 1 445 общински пътя са включени в стратегически документи на съответната община  - в Общинските планове за развитие 2014-2020 г. или в инвестиционните им програми.

Някои от  от общините посочват, че за ремонта или рехабилитацията на част от общинските пътища са сключени договори за безвъзмездно финансиране по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Поради възможността да настъпят промени в дължините на общинските пътища по една или друга причина, както и поради посочените ориентировъчни дължини на общинските  пътища, които се нуждаят от  ремонт или от реконструкция, НСОРБ предложи изготвената електронна база данни да бъде общодостъпна през интернет страницата на Министерството  на регионалното развитие и благоустройството и по служебен път да бъдат отразявани промените, за да се  поддържа  актуалността на информацията.

 


Състояние на настилките в километри


Състояние на настилките Дължина в км

Добро 3 157

Средно 3 841

Лошо 8 748

Без трайна настилка 2 690

Обща дължина 17 169

 


Състояние на настилките по брой пътища


Състояние на настилките         Брой пътища

Отлично             200

Добро  392

Задоволително              1266

Незадоволително         900

Лошо    1200

Общо   3958

 

Легенда:

Отлично състояние – няма видими повреди

Добро състояние – с повреди по настилките от 1-10%;

Задоволително състояние – с повреди по настилките от 11 % до 30%

Незадоволително състояние – с повреди по настилките от 31-50% 

Лошо състояние – с повреди по настилките на повече от 30%

Facebook logo
Бъдете с нас и във