Банкеръ Daily

Финансов дневник

Над 160 млрд. евро ще е бюджетът на ЕС за 2022 година

Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз в понеделник вечерта постигнаха неформално политическо споразумение относно бюджета на ЕС за 2022 година.

Споразумението е за поети задължения в размер на 169.5 милиарда евро и за плащания в размер на 170.6 милиарда евро.

Европейската комисия публикува и подробна разбивка на политиките, по които ще се насочат най-много средства:


  • 49,7 милиарда евро поети задължения в подкрепа на възстановяването, като се стимулират инвестициите в икономическото, социалното и териториалното сближаване;

  • 53,1 милиарда евро за общата селскостопанска политика и 971,9 милиона евро за Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, за европейските земеделски стопани и рибари, но и за подобряване на издръжливостта на хранително-вкусовата промишленост и рибарството и за осигуряване на необходимите средства за управлението на кризи;

  • 12,2 милиарда евро за „Хоризонт Европа“ в подкрепа на научните изследвания на ЕС в области като здравеопазването, цифровите технологии, промишлеността, космическото пространство, климата, енергетиката и мобилността; и 613,5 милиона евро за Програмата за единния пазар в подкрепа на конкурентоспособността и МСП, включително в туристическия сектор;

  • 839,7 милиона евро за програмата „ЕС в подкрепа на здравето“ в подкрепа на здравния съюз на ЕС и за осигуряване на всеобхватен отговор на здравните нужди на европейските граждани;

  • 1,2 милиарда евро в рамките на Фонда за справедлив преход, за да се гарантира, че преходът към неутралност по отношение на климата работи за всички, и 755,5 милиона евро по програмата LIFE в подкрепа на действията в областта на околната среда и климата;

  • 2,8 милиарда евро за Механизма за свързване на Европа в модерна, високоефективна транспортна инфраструктура с цел улесняване на трансграничните връзки;

  • 3,4 милиарда евро за „Еразъм+“ за инвестиране в младите хора, както и 406 милиона евро за секторите на културата и творчеството чрез програмата „Творческа Европа“;

  • 1,1 милиарда евро за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и 809,3 милиона евро за Фонда за интегрирано управление на границите с цел засилване на сътрудничеството в областта на управлението на външните граници, включително 25 милиона евро за защитата на границата с Беларус, както и за политиката в областта на миграцията и убежището, което включва и допълнително финансиране за ангажиментите за презаселване;

  • 227,1 милиона евро за фонд „Вътрешна сигурност“ и 945,7 милиона евро за Европейския фонд за отбрана за подпомагане на европейската стратегическа автономност и сигурност;

  • 15,2 милиарда евро за подкрепа на съседните ни страни и за международното развитие и сътрудничество. Споразумението включва целеви увеличения за Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (ИССРМС) – Глобална Европа (190 милиона евро), с акцент върху Афганистан и Сирия, както и за програмата за хуманитарна помощ (211 милиона евро) за справяне с кризисни ситуации по целия свят.

Успоредно с годишния бюджет за 2022 г. държавите от ЕС ще продължават да разчитат на подкрепа от инструмента за възстановяване NextGenerationEU, в чийто център стои Механизмът за възстановяване и устойчивост. Комисията вече прие положителни оценки на плановете за възстановяване и устойчивост на 22 държави членки. Впоследствие Съветът одобри всяка от тези оценки. Досега Комисията е отпуснала 52,3 милиарда евро под формата на плащания по предварително финансиране на 17 държави членки.

Годишният бюджет за 2022 г. сега ще бъде официално приет от Съвета на Европейския съюз и от Европейския парламент. Гласуването в пленарната зала, което ще отбележи края на процеса, понастоящем е насрочено за 24 ноември 2021 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във