Банкеръ Daily

Финансов дневник

Над 135 хил. души са сменили пенсионния си фонд

През третото тримесечие на 2018 година в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 50 742 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг, съобщи Комисията за финансов надзор.

Данните сочат, че общо 43 059 осигурени лица от подалите заявления през третото тримесечие на 2018 г. са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. В сравнение с второто тримесечие на 2018 г., когато броят на лицата с променено участие е бил 45 180 се наблюдава намаление с 2 121 лица или 4,69 на сто.

През отчетния период броят на лицата, променили участието си в универсалните пенсионни фондове е 39 843 лица, а броят на променилите участието си в професионалните фондове – 2 944 лица. Най-малко осигурени лица са променили участието си в доброволните пенсионни фондове – 272 броя. Относителният дял на лицата, променили участието си, спрямо средния брой осигурени лица в универсалните пенсионни фондове е  1,07 на сто, в професионалните –  0,97 на сто и в доброволните пенсионни фондове – 0,04 на сто.

Общата сума на прехвърлените средства на осигурени лица с променено участие, подали заявления през третото тримесечие на годината, е 125 231 783 лв., в т. ч. 110 877 933 лв. в универсалните фондове, 13 261 502 лв. в професионалните и 1 092 348 лв. в доброволните фондове. Общият размер на прехвърлените средства в сравнение с второто тримесечие на 2018 г. е намалял с 9 045 641 лв. или с 6,74 на сто. Относителният дял на прехвърлените средства, спрямо средния размер на нетните активи на универсалните пенсионни фондове е 1,00 на сто, на професионалните – 1,23 на сто и на доброволните пенсионни фондове – 0,10 на сто. Средният размер на прехвърлените средства на едно осигурено лице, променило участието си през третото тримесечие на 2018 г., е 2 908,44 лв.

Деветмесечие

Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през деветмесечието на 2018 г. са общо 135 807. Относителният дял на лицата, променили участието си през периода, спрямо средния брой осигурени лица в универсалните пенсионни фондове е 3,40 на сто, в професионалните – 3,04 на сто и в доброволните пенсионни фондове – 0,17 на сто.

Общият размер на прехвърлените средства през деветмесечието на 2018 г. от един в друг съответен фонд е 399 684 181 лв., в т. ч. 354 734 035 лв. в универсалните фондове, 41 445 251 лв. в професионалните и 3 504 895 лв. в доброволните фондове. Относителният дял на прехвърлените средства, спрямо средния размер на нетните активи на универсалните пенсионни фондове е 3,26 на сто, на професионалните – 3,86 на сто и на доброволните пенсионни фондове – 0,32 на сто.

Facebook logo
Бъдете с нас и във