Банкеръ Daily

Финансов дневник

Над 1.276 млрд. лв. са изплатени по схемата 60/40

Министерството на финансите представи актуални данни за изплатените средства по схемата 60/40 от началото на нейното въвеждане през март 2020 г. до 15 юни 2021 г. 

 

Мярката бе създадена, за да подкрепи запазването на съществуваща заетост. С нея досега се получават компенсации от работодателите за заплащане на 60% от неотработеното от работниците и служителите им работно във връзка с ограниченията, наложени заради пандемията, но за не повече от три месеца. Действието на мярката беше неколкократно удължавано. 

Целта е работниците и служителите да получават пълния размер на трудовото си възнаграждение, независимо дали работата им е преустановена, или работят на непълно работно време. 

Според публикуваните данни на финансовото ведомство по мярката са изплатени общо над 1.276 млрд. лева.

Справката показва, че над 42% от тази сума, или 540 млн. лв. са отишли в сектор "Преработвателна промишленост". На второ място по изплатени средства е сектор "Хотелиерство и ресторантьорство" – 169.7 млн. лв., а на трето - сектор "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" с преведени 145.9 млн. лева. На четвърта позиция се нарежда сектор "Транспорт, складиране и пощи" с изплатени 113.3 млн. лева, следвана от сектор "Добивна промишленост" със 108.4 млн. лева и от сектор "Строителство" с 42.5 млн. лева.

В същото време обаче Социалните партньори обсъдиха проект за изменение и допълнение на правителственото постановление 151, с което се въвеждат компенсации за засегнатите от пандемията икономически дейности. Предвижда се оптимизация на мярката за запазване на заетостта, известна като 60/40. Подкрепата на държавата ще бъде разделена на две.

Фирмите, които имат доказан спад в приходите 30%, ще бъдат компенсирани с 50% от осигурителния доход, а тези, които отчитат спад 40 на 100 – ще бъдат компенсирани с 60%. В момента изискването за всички компании е да докажат спад на приходите над 20 процента.

Подкрепата ще бъде изчислена от осигурителния доход за месец април. Средствата за помощта ще бъдат в размер на 120 млн. лв. - по 60 млн. лв. и за юни и юли.

Работодателите, които са кандидатствали за помощта до 15 юни, ще получат средства по досегашния модел, а останалите - според нововъведението. Процедурите, които са в процес на одобрение, ще бъдат изпълнени по досегашния ред.

Работодателските организации подкрепят промяната, отчитайки, че има три ограничения, за да бъде тя по-добра - няма предвидени средства в бюджета, няма действащ парламента, за да промени това и няма време за нотификация на по-сериозни изменения. Това уточни след срещата председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. Той допълни, че от бизнеса са направили две предложения - в новия дизайн да се добави и подпомагане на пътническия и въздушен транспорт и подкрепата да важи за назначени към месец април 2021 година, а не към януари.

КНСБ също подкрепя редизайна. Единствено против се обявиха от КТ "Подкрепа", с мотива, че мините от дружеството "Мини Марица-изток" няма да бъдат обхванати от мярката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във