Банкеръ Weekly

Финансов дневник

НАЦИОНАЛНА БАНКА НА ГЪРЦИЯ ЗАПОЧНА ДА ПЕЧЕЛИ ОТ ОББ

Национална банка на Гърция, която през есента на миналата година плати 207 млн. щ. долара за 99% от Обединена българска банка, започна да печели от инвестицията си. На 30 април 2001 г. общото събрание на ОББ, което постави своеобразен рекорд по времетраене - 28 мин., взе решение да разпредели между акционерите дивидент от близо 29.63 млн. лева (около 13.5 млн. щ. долара). Възвръщаемостта на собствения капитал на банката (254.77 млн. лв.) за 2000 г. е 12.3%, а на акционерния капитал (75.96 млн. лв.) е над 39 процента. За една акция на ОББ с номинал 1 лв. ще се плаща дивидент от 39 стотинки.
Шефовете на ОББ се похвалиха, че през 2000 г. общият размер на кредитния портфейл на банката е нараснал с 38.8% и е достигнал 269 млн. лева. Но спрямо общия размер на активите отпуснатите заеми са едва 22%, докато при активно кредитиращите банки това съотношение надхвърля 35 процента. За да изпълнят поставените им от акционерите задачи, през 2001 г. мениджърите на ОББ ще трябва да запазят поне ръста на кредитирането от миналата година, което съвсем не е лека задача при нарастващата конкуренция на банковия пазар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във