Банкеръ Daily

Финансов дневник

На руския валутен пазар вече могат да се сключват сделки по курс на РЦБ за деня

Руските компании - клиенти на валутни брокери, получиха вече възможност да сключват сделки с валутна двойка "долар - руска рубла" по среднопретегления курс на Московската фондова борса към 11:30 московско време. По този курс се установява и фиксингът на Централната руска банка. Първите брокерски компании, които предоставиха на своите корпоративни клиенти възможност да сключват сделки по курс на Централната банка, бяха ALOR BROKER, ITI Capital и GrottBjorn.

Средно претеглените транзакции позволяват на руските компании да купуват и продават чуждестранна валута при минимални разходи, както и да ползват хеджиращ валутен риск в продукти и договори, свързани с обменния курс на Банката на Русия за валутната двойка "щатски долар - руска рубла".

Сключването на транзакции по курса за деня на Централната банка е достъпно от април 2019 г. Заявленията за покупка/продажба на валута се приемат сутрин от 9:30 до 10:00 часа по московско време и се изпълняват по среднопретегления курс в 11:30 часа. От октомври тази година размерът на партидата е намален до хиляда щатски долара. Индикацията на приложенията също стана достъпна - възможността да се види наличието и посоката на приложенията (покупка или продажба) за този инструмент.

В момента на валутния пазар на Московската борса се търгуват 17 валутни двойки със среднодневен обем на търговия от над 20 милиарда долара. Най-ликвидна е двойката "долар - руска рубла", нейният дял в общия обем на търговията достига 79%. За транзакции във валути на G10, Московската борса осигурява достъп до агрегирана извънборсова ликвидност от най-големите чуждестранни валутни доставчици.

Facebook logo
Бъдете с нас и във