Банкеръ Daily

Финансов дневник

На 11 януари започва данъчната кампания за 2020 г. 

В периода от 1 до 10 януари 2021 г. в Националната агенция по приходите (НАП) ще се извършват дейности, свързани  с процесите по годишно приключване за 2020 г. и превключване работата на информационните системи за 2021 година. Заради това обновление временно се преустановява възможността за плащания на виртуален ПОС терминал, припомнят от ведомството.

Възстановяване на прекъснати здравно-осигурителни права в периода 01-10 януари 2021 г.

Плащанията на здравни вноски от граждани в този период ще могат да се извършват само по банков път чрез търговските банки.

Здравният статус, който НАП ще публикува на 1 януари 2021 г., ще бъде актуален с данни към 31 декември 2020 г. с изключение на плащанията от търговските банки, които ще бъдат актуални към 30 декември.

Здравният статус няма да се актуализира в периода от 1 до 10 януари. Ако в този период се плати през търговска банка, то възстановяването на здравни права става в офис на НАП. Следващата актуализация на здравния статус ще бъде на 11 януари и тя ще включва всички данни  към 10 януари 2021 г.

Подаването на Декларация образец 7 в периода от 1 до 10 януари  ще може да става чрез електронната услуга с персонален идентификационен код или КЕП, както и на място в офисите на НАП, но подадените данни ще се отразят в системата след 11 януари.

Удостоверяването на непрекъснати здравно-осигурителни права в периода от 1 до 11 януари ще става в офиса на НАП по постоянен адрес с хартиен документ.

Информация от данъчно-осигурителната сметка

В периода от 1 до 10 януари 2021 г. информацията за задълженията и плащанията, визуализирана чрез е-услугите на НАП ще бъде актуална  към 31 декември. На 11 януари след приключване на дейностите по годишното приключване, данните ще бъдат актуализирани.

Достъп до електронни услуги в периода от 1 до 10 януари 2021 г.

Физическите и юридическите лица ще имат достъп до всички електронни услуги, предоставяни от НАП със следните изключения:

- За периода от 1 до 10 януари 2021 г., включително, няма да функционира електронната услуга за подаване за заявления за регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Тези документи ще се подават на хартиен носител в офиса на НАП по регистрация.

- За периода от 1 до 10 януари 2021 г., включително,  няма да функционира електронната услуга за подаване на искане за издаване на документ.

- За периода от 1 до 10 януари 2021 г., включително, няма да функционира електронната услуга за потвърждаване на издаден персонален идентификационен код (ПИК).

На 11 януари новите системи трябва да заработят изцяло и това е денят, в който започва данъчната кампания. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във