Банкеръ Weekly

Финансов дневник

МВФ препоръча преподсигуряване на гарантираните влогове

Финансовата сигурност на страната ни трябва да се укрепи. Това сочат заключенията на експертите от Международния валутен фонд (МВФ), чиято редовна мисия у нас приключи на 16 септември.

За целта институцията препоръчва осигуряване на адекватно финансиране на Фонда за гарантиране на влоговете в банките и Фонда за възстановяване и преструктуриране на банки, пише в доклада на МВФ.

Като цяло МВФ определи прегледите на активите и стрес-тестове на банките като достатъчно консервативни. Важно според институцията обаче е БНБ да използва събраната при проверките информация, за да създаде по-рисково базиран подход за надзор и оценка на банките.  Според МВФ е нужно да бъдат осигурени и още ресурси, с които да се извършват нови инспекции на трезорите.

Препоръчва се и затягане на правната рамка, за да се избегне възможността банки да дават кредити на свързани лица и групи.

По-добра прогноза

МВФ ревизира прогнозата си за ръст на икономиката до края на годината до 3 процента. Повишените очаквания на експертите отразяват позитивното развитие на европейските икономики и ръста на потреблението на домакинствата. Същевременно потенциалът за растеж на икономиката ни остава на нива под средните за другите подобни на България европейски страни.

Според МВФ развитието на икономиката ни е ограничено заради неблагоприятните демографски тенденции и бавното осъществяване на структурните реформи, които на свой ред водят до ниски инвестиции.  Най-сериозното предизвикателство пред растежа се оказва забавеното усвояване на европейските фондове.

Мисията препоръчва правителството да обърне внимание на това как ще въздействат върху бюджета губещите държавни предприятия, общините в лошо финансово състояние и устойчивостта на частните пенсионни фондове.

Предписания

Значителни усилия са необходими, за да се постигне напредък по програмата за борба с корупцията, пише в заключението на МВФ. Като начална стъпка в тази посока според експертите е създаването на прозрачен закон за борба с корупцията, чиято ефективност да не може да бъде поставяна под въпрос.

В допълнение структурите, които в момента се борят с корупцията, трябва да бъдат обединени в един независим орган, тъй като в момента работата им е некоординирана.

В тази връзка експертите очертават напредъка в съдебната реформа като изключително важен.

Друга цел, която МВФ посочва, е повишаването на ефективността на държавните предприятия. За да се подобри тяхната конкурентоспособност, мисията препоръчва установяването на ясни цели за изпълнение и инструменти за оценка. Една от мерките в тази насока е поставянето на изявени специалисти като ръководители на държавните предприятия. В допълнение МВФ препоръчва насърчаване на конкуренцията при държавните предприятия и индустрии. Това според експертите трябва да засегне най-вече сектор енергетика, тъй като именно той има потенциала да засили производителността на цялата икономика.

За подобряване на инвестиционния климат в страната МВФ препоръчва по-широко отваряне на пазара за чуждестранните инвеститори. За целта е нужно да се създаде ефективен инвестиционен план за действие, чрез който да се премахнат основните регулаторни пречки.

Ако досега изброените по-горе мерки фигурираха в предписанията на МВФ към страната ни, за пръв път на фокус се поставя на емиграцията на младите българи и застаряването на населението. Според експертите, за да се обърне процесът, е важно да се подобрят перспективите за работа в България. Тук МВФ препоръчва насърчаване на инвестициите в райони, привлекателни за бъдещите емигранти, и насърчаване на заминалите вече да се върнат по родните си места.

От МВФ обясниха още, че е необходимо по-добро усвояване на средствата от еврофондовете. Това според тях ще се случи, след като премине преходът между двата програмни периода.

Продължителното забавяне на икономиката в еврозоната и нестабилността в Турция могат да повлияят неблагоприятно върху износа на България, смятат още експертите. Добрата новина в международен план е, че Brexit едва ли ще засегне пряко страната ни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във